1. Mezopotamya iki ırmak (Dicle ve Fırat) arasındaki bölge MÖ.5500
 2. Sümerler MÖ. 4000-2000 
      1. Uruk, antik bir Sümer şehri.
      2. Uruk Kralı Utu-hegal
      3. Uruk Kralı Gılgamış
      4. Eridu, tapınaklarıyla ünlü Sümer şehri.
      5. Eridu Kralı Adapa, Mezopotamya mitolojisinde yaratılmış ilk insandır.
      6. Enkidu, Sümer mitolojisinde bir karakter.
      7. Enlil, Bel ya da Belum, Mezopotamya’nın en büyük Tanrısı.
      8. An, Anu, Sümer mitolojisinde gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı.
      9. Nanna, Ay Tanrısı. Babil ve Asur’da Sin olarak geçer.
 3. Hint Medeniyeti (MÖ:3.300)
 4. Elam MÖ. 3000 
 5. İran (Akhamenit) Medeniyeti (MÖ:3.000)
 6. Antik Mısır MÖ. 3000
      1. Menes, bilinen ilk Mısır kralı (MÖ. 3000)
      2. Antik Mısır Kralı (Firavunu) Zoser (MÖ:2667-2648) 
      3. Antik Mısır Kralı (Firavun) Kheops (Keops) MÖ. 2566
 7. Hurriler MÖ. 3000 
 8. Tuvana Krallığı MÖ. 3000-2000 
      1. Kral Warpalavas
 9. Mısır Eski Krallık MÖ. 2575-2130
 10. Çin Medeniyeti (MÖ. 2400)
 11. Hattiler MÖ. 2350-2150 
 12. Akad İmparatorluğu MÖ. 2334-2150 
      1. Sargon (Akad kralı) (MÖ 2334 – MÖ 2279
      2. İştar, Akad mitolojisinde bir tanrıçadır.
 13. Kore Medeniyei (MÖ:2.300)
 14. Mısır Orta Krallık MÖ. 2050-1650 
 15. Çin İmparatorluğu MÖ. 2000 
 16. MÖ. 2000-1600 Amoriler
 17. Asur İmparatorluğu MÖ. 2000 
      1. Asur Kralı Asurbanipal (MÖ 668–627)
      2. AsurKralı II. Sargon
 18. Kassitler MÖ. 1900
 19. Hz. İbrahim, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ın müştereken kabul ettiği büyük peygamber MÖ. 1800 
 20. Babil İmparatorluğu MÖ. 1894
      1. Babil Kralı Hammurabi (M.Ö: 1810-1750)
      2. Sin, Ay tanrısı.
 21. Shang Hanedanı Uygarlığı MÖ. 1766-1046
 22.  Hititler Krallığı MÖ. 1600-1778 
      1. Hitit Kralı Muvattali (M.Ö. 1315 – 1282)
       1. ⊗Kadeş Savaşı (MÖ. 1274-Mayıs) Mısır Yeni Krallık-Hitit İmparatorluğu
 23. Mısır Yeni Krallık MÖ. 1550-1070 
      1. Mısır Yeni Kralı II. Ramses (MÖ:1302-1212)
       1. ⊗Kadeş Savaşı (MÖ: 1274-Mayıs) Mısır Yeni Krallık ve Hitit İmparatorluğu
 24. Mitanniler MÖ. 1500-1300 
 25. Hz. Mûsâ,İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber  MÖ.1400
 26. Kimmerler MÖ 14 yy-MÖ. 8 yüzyıl 
 27. Urartu Krallığı MÖ. 1000-600 
  1. Urartu Kralı I. Rusa (MÖ.730-ι14)
  2. Urartu Kralı II. Argişti (MÖ. ι14-685)
  3. Urartu Kralı II. Rusa ( MÖ.685-645)
 28. İyonlar MÖ 1000
 29. Makedonya Krallığı MÖ. 800-146 
      1. Makedonya Kralı Büyük İskender (MÖ:356-323)
 30. Antik Yunanistan MÖ. 756-146 
 31. Roma Krallığı MÖ. 753-510 
 32. Lidyalılar MÖ. 687 
      1. ⊗Kroisos ve Kyros’un Savaşı (Mö. 6. yy’ın ortaları) Persler ile Lidyalılar arasındaki savaş.
 33. Med İmparatorluğu MÖ. 678-549 
 34. Yeni Babil İmparatorluğu MÖ. 626-539 
      1. Nabopolassar (MÖ. 626-605) Yeni Babil İmparatorluğu’nun kurucusu ve Keldâni hanedanının ilk kralı.
      2. II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) Yeni Babil Kralı
 35. Etrüskler MÖ. 600-200 
 36. Ahameniş İmparatorluğu, Birinci Pers İmparatorluğu da denen imparatorluk Mö. 550-330 
      1. II. Kiros (590-529) Birinci Pers imparatorluğu olan Ahameniş İmparatorluğu’nun kurucusu.
      2. I. Darius (MÖ:558-486) Ahameniş İmparator
 37. Persler , Pers İmparatorluğu MÖ. 555-334 
      1. ⊗Kroisos ve Kyros’un Savaşı (Mö. 6. yy’ın ortaları) Persler ile Lidyalılar arasındaki savaş.
 38. Roma Cumhuriyeti MÖ. 509-27 
 39. Japon Medeniyeti (MÖ:400)
 40. Seleukos İmparatorluğu MÖ. 323-63 
 41. Part İmparatorluğu, Helen ve İran kökenli halk ve imparatorlukları MÖ. 247-224 
 42. Büyük Hun İmparatorluğu MÖ. 220 
 43. Galyalılar MÖ. 200-50 
 44. Cermen Kabileleri MÖ. 100-300 
 45. Doğu Hun İmparatorluğu MÖ. 54 
 46. Batı Hun İmparatorluğu MÖ. 54 
 47. Roma İmparatorluğu MÖ. 27-MS. 395 
      1. Roma İmparatoru Augustus (MÖ 16 Ocak 27 – MS 19 Ağustos 14) 
      2. Roma İmparatoru Marcus Cocceius Nerva (30-98)
      3. Roma İmparatoru Julianus (361-363)
 48. Hz. Îsâ Kur’an’da adı geçen ve kendisine kutsal kitap İncil verilen peygamber.
 49. Sâsânîler 226-651 
      1. Sâsânî Hükümdarı Erdeşîr (226-240)
      2. ⊗Kâdisiye Savaşı (636) Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı.
      3. ⊗Celûlâ Savaşı (24 Kasım 637) Hz. Ömer devrinde Irak’ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.
      4. ⊗Nihâvend Savaşı (642) Müslümanlarla Sâsânî ordusu arasında cereyan eden ve müslümanların zaferiyle sonuçlanan savaş
 50. Avrupa Hun İmparatorluğu 370-470 
      1. Avrupa Hun İmparatoru Balamir Han (370-378)
 51. Batı Roma İmparatorluğu 395
 52. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu 395-1453 
      1. Herakleios Bizans imparatoru (610-641).
       1. ⊗Mûte Savaşı (629) Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş
       2. ⊗Tebük Gazvesi (Ekim 630) Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve .
       3. ⊗Ecnâdeyn Savaşı (634) Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş.
      2. Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Romen Diyojen, (1068-1071)
       1. ⊗Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071
      3. ⊗Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329) 
      4. ⊗Koyunhisar Savaşı (Bafeus) 1302 
 53. Ak Hun İmparatorluğu 420-562 
      1. Ak Hun İmparatoru Akşunvar (Aksuvar) Han
 54. Vandallar ve Alanlar Krallığı 435-534 
 55. Hazarlar Türk Devleti 468-965 
      1. Hazar Kağanı Bihar  (730)
 56. Ostrogotlar Krallığı 493-553 
 57. Göktürkler 552-744
 58. I. Göktürk Kağanlığı 552-588
      1. Bumin Kağan (546-552) I. Göktürk Kağanı
      2. Kola (Kara) Dönemi (552-555) I. Göktürk Kağanlığı
      3. Mukan Dönemi (555-572) I. Göktürk Kağanlığı
      4. Tapo Dönemi (572-581) I. Göktürk Kağanlığı
      5. Işbara Dönemi (581-582) I. Göktürk Kağanlığı
 59.  Avar Kağanlığı 562-823 
 60. Batı Göktürk Kağanlığı 582-659
      1. Batı Göktürk Kağanı Buyruk Kağan
 61. Doğu Göktürk Kağanlığı 582-630
      1. Işbara Dönemi (582-587) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      2. Yehu Dönemi (587-589) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      3. Tülan Dönemi (589-600) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      4. Kimin Dönemi (600-609) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      5. Şipi Dönemi (609-619) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      6. Çulo Dönemi (619-621) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
      7. Kie Li Dönemi (621-630) I. Doğu Göktürk Kağanlığı
 62. İslâm, Son ilâhî din 610 
 63. Muhammed, Son peygamber 571- 632 Hz
      1. Hicret (622) Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı.
      2. ⊗Mûte Savaşı (629) Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş
      3. ⊗Tebük Gazvesi (Ekim 630) Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve .
 64. Hz. Ebû Bekir, Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi 632-634 
      1. Hâlid b. Velîd (583-642) Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahâbî.
       1. ⊗Ecnâdeyn Savaşı (634) Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş.
 65. Hz. Ömer, Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi 634-644 
      1. ⊗Kâdisiye Savaşı (636) Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı.
      2. ⊗Yermük Savaşı (636)
      3. ⊗Celûlâ Savaşı (24 Kasım 637) Hz. Ömer devrinde Irak’ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.
      4. ⊗Nihâvend Savaşı (642) Müslümanlarla Sâsânî ordusu arasında cereyan eden ve müslümanların zaferiyle sonuçlanan savaş
 66. Hz. Osman, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü 644- 656 
 67. Hz. Ali, Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü 656-661 Hz
      1. ⊗Sıffîn Savaşı (657) Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş.
      2. ⊗Cemel Vak’ası (656) Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş 
      3. Âişe Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
      4. ⊗Cemel Vak’ası (656) Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş 
      5. Hz. Hasan (Ocak-Şubat 625) Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu.
      6. Hz. Hüseyin (10 Ocak 626) Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehidi.
 68. Emevîler, Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra hüküm süren ilk İslâm hanedanı 661-750 
      1. Mûaviye b. Ebû Süfyân (661-680) Emevî hilâfetinin kurucusu .
       1. ⊗Sıffîn Savaşı (657) Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş.
      2. Yezîd I (680-683) Emevî halifesi .
       1. ⊗Harre Savaşı (683) Medineliler ile Emevî kuvvetleri arasında Harretüvâkım’da cereyan eden savaş.
      3. Süleyman b. Abdulmelik (715-717) Emevî halifesi.
      4. Yezîd II (720-724) Emevî halifesi .
      5. Yezîd III (Nisan 744–Ekim 744) Emevî halifesi .
      6. Şîa, Hz. Peygamber’in vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ali’ye ve onun soyundan gelenlere ait olduğu düşüncesi etrafında birleşen çeşitli grupların ortak adı.
      7. Alevî, Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dinî ve siyasî gruplar için kullanılan bir terim.
      8. Râfizî, Başlangıçta Zeyd b. Ali’den ayrılan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şiî fırkaları ile Şiî unsurları taşıyan bazı bâtınî gruplarına verilen isim.
 69. Tibet 7 yy.
 70. II. Göktürk Kağanlığı 682-745 
      1. II. Göktürk Kağanı İlteriş Kutlug Kağan (681-693)
 71. Majapahit İmparatorluğu (700-1380)
      1. Majapahit Kralı Vikramarvaddhana (1386-1429) 
 72. Endülüs, İslâm hâkimiyetindeki İspanya 711-1492 
      1. Târık b. Ziyâd (ö.720) Endülüs’ü fetheden kumandan.
      2. ⊗Puvatya savaşı (732) İslam ordusuyla Frank kuvvetleri arasında Fransa’da meydana gelen son derece önemli bir savaştır.
 73. Uygurlar 745-840
 74. Abâsîler Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen hânedan 750-1258 
      1. Mansûr (754-775) Abbâsî halifesi
      2. Hârûn er-Reşîd (786-809) Abbâsî halifesi 
      3. Müstazhir-Billâh (1094-1118) Abbâsî halifesi.
 75. Sâmânîler 819-1005 
      1. Sâmânî hükümdarı İsmail b. Ahmed (892-907) 
 76. Karahanlılar 840-1042 
      1. Karahanlı Hanı Hârun Buğra Han (ö. 382/992)
      2. ⊗1007-Kantarat-ü Çarhıyân Savaşı 
 77. İskoçya Krallığı, Büyük Britanya’nın kuzeyine egemen bir tarihi devlet 843-1707 
      1. İskoçya Kralı Robert Bruce 1. Robert (1274-1329) 
       1. ⊗Bannockburn Muharebesi (23-24 Haziran 1314) İskoç Krallığı ile İngiltere Krallığı arasında yapılan savaş
 78. Seferîler 861-1003 
 79. Fatîmîler, Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti 909-1171 
 80. İngiltere Krallığı 927-1707 
      1. İngiltere Kralı II. Edward (1307-1327)
       1. ⊗Bannockburn Muharebesi (23-24 Haziran 1314) İskoç Krallığı ile İngiltere Krallığı arasında yapılan savaş
 81. Büveyhîler, İran ve Irak’ta hüküm süren Deylem asıllı bir hânedan 932-1062 
 82. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu 962- 1806 
      1. Kutsal Roma İmparatoru Sigismund (1368-1437) Macaristan ve Hırvatistan Kralı
       1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396) Kutsal Roma İmparatorluğu-Osmanlı İmparatorluğu
      2. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Karl-Şarlken (1519-1556)
       1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında
 83. Polonya 966
 84. Mervaniler, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Hısn Keyf, Maden, Cizre’yi içine alan ve yaklaşık bir asır hüküm süren bir devlettir 983-1085 
 85. Lehistan Krallığı 1025-1569 
      1. Lehistan dükü I. Bolesław (1025-..) 
      2. Vefâiyye Tarikatı (Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye (ö. 501/1107) nisbet edilen bir tarikat.)
 86. Büyük Selçuklu Devleti 1037-1157 
      1. Selçuk Bey (900-1007)Selçuklu hânedanının atası 
      2. Çağrı Bey (990-1059) Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından. 
       1. ⊗Dandanakan Savaşı (1040) Selçuklular ile Gazneliler arasında cereyan eden ve Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan savaş.
      3. Tuğrul Bey (1040-1063) Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı.
      4. Alparslan (1029-1072) Büyük Selçuklu Sultanı
       1. ⊗Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071
      5. Melikşah (1055-1092) Büyük Selçuklu Sultanı
      6. Berkyaruk (1092-1104) Büyük Selçuklu hükümdarı.
      7. Muhammed Tapar (1105-1118) Büyük Selçuklu hükümdarı.
      8. Sencer (1118-1157) Son büyük Selçuklu hükümdarı .
      9. ℘Kâşgarlı Mahmud (1038-1105)
 87. Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308
      1. Süleyman Şah (1075 – 1086) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı 
      2. I. Kılıcarslan (1092-1107) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      3. I. Mesud (1116-1155) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
      4. II. Kılıcarslan (1155-1192) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      5. I. Keyhusrev (1192-1196) Anadolu Selçuklu Sultanı
      6. II. Süleyman Şah (1196-1204) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      7. I. Keykâvus (1211-1220) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      8. Keykubad I (Alâeddin) (1220-1237) (Anadolu Selçuklu Sultanı
       1. ⊗Yassı Çemen Savaşı (1230) Anadolu Selçuklu Devleti-Harzemşahlar
      9. II. Keyhüsrev (1237-1246) Anadolu Selçuklu Sultanı.
       1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş.
      10. II Keykâvus (İzzeddin) Anadolu Selçuklu Sultanı (1246-1249 müstakil, 1249-1262 müşterek saltanat)
      11. II. Keykubad (1249-1254) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      12. IV. Kılıçarslan (1249-1254, 1257-1266) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      13. III. Keyhüsrev (1266-1282) Anadolu Selçuklu Sultanı.
      14. II. Mesud (1282-1296, 1302-1308) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
      15. III. Keykubad (1298-1302) Anadolu Selçuklu Sultanı.
 88. Zengîler 1127-1233 
      1. Zengî Sultanı İmâdüddin Zengi (1127-1146)
 89. Karahıtaylar, Doğu ve Batı Türkistan’ın büyük bir kısmında hüküm süren Moğol devleti 1130-1211 
 90. Eyyûbîler 1171-1348 
      1. Eyyûbî Sultanı Selâhaddin Eyyûbî (1171-1193)
       1. ⊗Hittîn Savaşı (583/1187) Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı.
 91. Trabzon İmparatorluğu ya da Tzaniti (Lazistan) Krallığı 1204-1461
 92. Moğol İmparatorluğu, Moğollar 1206 
      1. Cengiz Han (1206-1227) Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
      2. Ögedey Han (1229-1241) Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı.
      3. Töregene Hatun (1241-1246) Ögeday Han’ın eşi, Moğol Hükümdarı.
       1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş.
 93. Altın Orda Hanlığı, Deştikıpçak’ta hüküm süren bir Türk-Moğol devleti 1241-1502 
      1. Altın Orda Hanı Batu Han (1227-1256) Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı
      2. Altın Orda Hanı Berke Han (1256-1266) 
      3. Babaîlik (1240) Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
 94. Memlükler 1250-1517
      1. Memlük Sultanı Şeyh el-Mahmûdî (1412-1421)
      2. Memlük sultanı Kansu Gavri (1501-1516)
       1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516) Osmanlı Devleti-Memlük Devleti
      3. Tomanbay (1516-1517) Son Mısır Memlük sultanı.
       1. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
 95. İlhanlılar 1256-1353 
      1. İlhanlı Hükümdarı Hülagû (1256-1265) İlhanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı
      2. Ebû Said Bahadır Han (1317-1335) İlhanlı hükümdarı.
 96. Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922 
      1. Ertuğrul Gazi (Ö. 1281) Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası
      2. Osman Bey (1302-1324)
       1. ⊗Koyunhisar Savaşı (Bafeus) 1302
      3. Orhan Gazi (1324-1362)
       1. ⊗Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329)
      4. I. Murad (1362-1389)
      5. I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)
       1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396)
       2. ⊗Ankara Muharebesi (1402)
      6. Osmanlı İmparatorluğu Fetret Devri (1402-1413)
      7. I. Mehmed (1413-1421)
      8. II. Murad (1421-1444)
      9. II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) (1444-1446)
      10. II. Murad (1446-1451)
      11.  II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)
       1. ⊗Otlukbeli Savaşı (1473)
      12. II. Bayezid (1481-1512)
      13. I. Selim (Yavuz) (1512-1520)
       1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516)
       2. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
      14. I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)
      15. II. Selim (1566-1574)
       1. Kadızâdeliler (1570-1685) XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.
      16. III. Murad (1574-1595)
      17. III. Mehmed (1595-1603)
      18. I. Ahmed (1603-1617)
       1. Zitvatorok Antlaşması (1606) Osmanlılar’la Habsburglar arasında yapılan antlaşma.
      19. I. Mustafa (1622-1623)
      20. II. Osman (Genç) (1618-1622)
      21. I. Mustafa (1622-1623)
      22. IV. Murad (1623-1640)
       1. Koçi Bey IV. Murad ve Sultan İbrâhim’e devlet idaresinde yol göstermek üzere kaleme aldığı risâlelerle ün salmış Osmanlı müellif ve mütefekkiri.
      23. İbrahim (1640-1648)
      24. IV. Mehmed (1648-1687)
       1. ⊗Saint Gotthard Muharebesi (1 Ağustos 1664) Osmanlı ve Habsburg orduları arasında yapılan meydan savaşı.
       2. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
      25. II. Süleyman (1687-1691)
      26. II. Ahmed (1691-1695)
      27. II. Mustafa (1695-1703)
       1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
      28. III. Ahmed (1703-1730)
       1. ⊗Prut Savaşı (1710-1711) Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış bir savaştır.
       2. Prut Antlaşması (1711) Osmanlılar ile Ruslar arasında Prut nehri kenarında yapılan savaştan sonra imzalanan antlaşma.
      29. I. Mahmud (1730-1754)
      30. III. Osman (1754-1757)
      31. III. Mustafa (1757-1774)
       1. ⊗Çeşme Vak’ası (1770) Akdeniz’de faaliyet gösteren Rus donanmasının Çeşme Limanı önlerinde Osmanlı donanmasını yaktığı deniz savaşı.
      32. I. Abdulhamid (1774-1789)
       1. Küçük Kaynarca Barış Antlaşması (26 Temmuz 1774) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında.
      33. III. Selim (1789-1807)
       1. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos 1791) 1787’de başlayan Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda Avusturya ile yapılan barış antlaşması.
       2. Nizâm-ı Cedîd (1792-1807) III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi.
      34. IV. Mustafa (1807-1808)
      35. II. Mahmud (1808-1839)
       1. Vak’a-i Hayriyye (17 Haziran 1826) Yeniçeri Ocağı’nın ilgasını ifade eden tabir.
       2. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (1826) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
       3. Edirne Antlaşması (14 Eylül 1829) 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan antlaşma.
       4. Jön Türkler
       5. Takvîm-i Vekāyi (1 Kasım 1831) Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
       6. Baltalimanı Muahedesi (16 Ağustos 1838)
       7. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.
      36. Abdülmecid (1839-1861)
       1. Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) Gülhane Hatttt-ı Hümayunu
       2. Londra Antlaşması (15 Temmuz 1840) Mısır meselesi dolayısıyla Osmanlı Devleti ile İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya arasında mukavelenâme.
       3. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
       4. Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) Gayri müslimlere yeni haklar tanıyan hatt-ı hümâyun.
       5. Paris Antlaşması (30 Mart 1856) Kırım savaşını sona erdiren antlaşma.
      37. Sultan Abdülaziz (25 Haziran 1861-1876)
       1. Yeni Osmanlılar Cemiyeti (1865-1876)
      38. V. Murad (….- 30 Ağustos 1876)
      39. II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)
       1. Kānûn-ı Esâsî (Osmanlı Devleti Anayasası) (1876)
       2. I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876-13 Şubat 1878)
       3. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.
       4. I. Meclis-i Meb’ûsan (23 Aralık 1876)
       5. Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878) Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma.
       6. Çırağan Vak’ası (20 Mayıs 1878) Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
       7. İttihat ve Terakkî Cemiyeti (1889-1902)
       8. II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908-1922)
       9. Otuzbir Mart Vakası (13 Nisan 1909) II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
       10. Hareket Ordusu Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
      40. V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)
       1. ⊗Trablusgarp Savaşı (1911-1912) İtalya’nın saldırısına uğrayan Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının kaybına yol açan savaş 
       2. 18 Ekim 1912 Osmanlı İtalya Uşi Barış Andlaşması
       3. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş 
       4. 1912-1913 Osmanlı Trablusgarp ve Balkan Harbi Andlaşmaları
       5. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
       6. 1913 Osmanlı Bulgaristan Barış Andlaşması
       7. Bâbıâli Baskını (23 Ocak 1913) Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi
       8. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
       9. ⊗Çanakkale Muharebeleri (3 Kasım 1914-9 Ocak 1916)
       10. Tehcir (1915) Bilhassa Ermeniler’in sevk ve iskânını ifade eden terim.
       11. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
      41. VI. Mehmed (Vahdettin) (1918-1922)
       1. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)
       2. ⊗Millî Mücadele (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923)
       3. Teceddüt Fırkası (5 Kasım 1918-5 Mayıs 1919) İttihat ve Terakki Fırkası’nın kendisini feshederek kurduğu partidir.
       4. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
 97. Celâyirliler, İran’ın batısı ile Kuzey Irak’ta hüküm süren Moğol hânedanı 1340-1431
      1. Hasan-ı Büzürg (1340-1356) Celâyirliler’in kurucusu ve ilk hükümdarı. 
      2. Ahmed Celâyir (1382-1410) Celâyirliler Devleti hükümdarı.
 98. Sırp İmparatorluğu 1346-1371 
 99. Safevîler ve Safavî Devleti 1502-1732 
       1. Şeyh Safiyyüddin Erdebîlî (1252-1334) Safeviyye tarikatının kurucusu
       2. Sadreddîn-i Erdebîlî (…-1392) Safevî Şeyhi
       3. İbrahim (1429-1447) Safevî Şeyhi
       4. Cüneyd-î Safevî (…-1460) Safevî Şeyhi (Şeyh İbrahim'in oğlu)
       5. Şeyh Haydar (1460-1488) Safevî Şeyhi, (Şeyh Cüneyd’in oğlu)
       6. Şah İsmâil (1501-1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı.(Şeyh Haydar'ın oğlu)
 100. Rusya Çarlığı 1547-1721
       1. Korkunç İvan (IV. İvan) (16.01.1547–28.03.1584) Rus Çarı  
       2. I. Fyodor (Teodor) İvanoviç (1584-1598) Rus Çarı
       3. Boris Fyodoroviç Godunov (1598-1605) Rus Çarı  
       4. I. Petro veya Büyük Petro (1682-1721) Rusya Çarı
 101. Lehistan-Litvanya Birliği 1569-1795
       1. ⊗Lehistan-Rusya Savaşı (1605-1618)
       2. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
       3. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
 102. Büyük Britanya Krallığı, Avrupa’nın kuzeybatısında bir ada devleti 1707
       1. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
 103. Rus İmparatorluğu 1721-1917
       1. Rusya Çarı I. Petro veya Büyük Petro (1721-1725)
       2. Rusya Çariçesi I. Katerina (1725-1727)
       3. Rus İmparatoru I. Nikolay (1825-1855)
        1. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
       4. Rus İmparatoru II. Aleksandr (1855-1881)
        1. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.
 104. Afşarlar 1726-1795
       1. Afşar Şahı Nâdir Şah (1736-1747)
 105. Zend Hanedanı 1750-1794
 106. Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı, Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu 1769-1849 
       1. ⊗Nizip Savaşı (29 Haziran 1839) Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında.
 107. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika’da elli eyaletten oluşan birleşik devlet 1776
       1. Truman Doktrini (1947) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.
       2. Marshall Planı (1948-1951) II. Dünya Savaşı sonrasında ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir.
 108. Alman Konfederasyonu 1815-1866 
 109. Yunanistan 1829 
       1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
       2. 1913 Osmanlı Yunanistan Barış Andlaşması
       3. 1930 Türk Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Andlaşması
 110. İtalya (17 Mart 1861)
       1. ⊗Trablusgarp Savaşı (1911-1912) İtalya’nın saldırısına uğrayan Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının kaybına yol açan savaş
       2. 18 Ekim 1912 Osmanlı İtalya Uşi Barış Andlaşması
 111. Alman İmparatorluğu (18 Ocak 1871-1918)
 112. Sırbistan 1878
       1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
 113. Bulgaristan (5 Ekim 1908)
       1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
       2. 1913 Osmanlı Bulgaristan Barış Andlaşması
 114. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1917-1922 
 115. Alman Weimar Cumhuriyeti 1918-1933 
 116. 1920-1923 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923)
       1. Mustafa Kemal Atatürk (1920-1923) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Başkanı 
       2. Atatürk (3 Mayıs 1920-24 Ocak 1921) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başbakanı
       3. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa) (21 Ocak 1921)
       4. Fevzi Çakmak (24 Ocak 1921-19 Mayıs 1921) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başbakanı
       5. Fevzi Çakmak (19 Mayıs 1921-9 Temmuz 1922) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başbakanı
       6. 1921 Türk Fransız İtilafnamesi
       7. Rauf Orbay 12 Temmuz 1922- 4 Ağustos 1923) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Başbakanları
       8. Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922) İstiklâl Harbi’ni sona erdiren ateşkes antlaşması
       9. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
       10. Fethi Okyar 14 Ağustos 1923-27 Ekim 1923) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti Başbakanı
 117. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1921-1992
 118. Mısır (Birleşik Krallık’tan bağımsızlık 28 Şubat 1922) Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.1922 
 119. 1923 Türkiye Cumhuriyeti (29 Ekim 1923)
       1. Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938) 1. Cumhurbaşkanı
       2. Mustafa İsmet İnönü (30 Ekim 1923-22 Kasım 1924)  1. Başbakan.
       3. Lozan Antlaşması (24 Temmuz 1923)
       4. Mustafa İsmet İnönü (3 Mart 1925-1 Kasım 1937) Başbakan.
       5. 1930 Türk Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Andlaşması
       6. Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Boğazlar’ın statüsünü düzenleyen ve Türkiye’nin egemenlik haklarını yeniden tanıyan antlaşma.
       7. Mustafa İsmet İnönü (10 Kasım 1938-8 Mayıs 1972) Başbakan.
       8. Mustafa İsmet İnönü (11 Kasım 1938-22 Mayıs 1950) 2. Cumhurbaşkanı.
       9. Mehmet Şemsettin Günaltay (16 Ocak 1949-22 Mayıs 1950) Başbakan.
       10. Celâl Bayar (22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960) 3. Cumhurbaşkanı.
       11. Adnan Menderes (22 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960) Başbakan.
       12. Darbe Cemal Gürsel (27 Mayıs 1960-26 Ekim 1961) Devlet Başkanı.
       13. Cemal Gürsel (30 Mayıs 1960-7 Ekim 1961) Başbakan.
       14. Cemal Gürsel 26 Ekim 1961-28 Mart 1966) 4. Cumhurbaşkanı.
       15. Mustafa İsmet İnönü (20 Kasım 1961-20 Şubat 1965) Başbakan.
       16. Süleyman Sami Demirel (27 Ekim 1965-16 Mart 1971) Başbakan.
       17. Cevdet Sunay (28 Mart 1966-28 Mart 1973) 5. Cumhurbaşkanı.
       18. Süleyman Sami Demirel (27 Ekim 1965-16 Mart 1971) Başbakan.
       19. Fahri Sabit Korutürk (6 Nisan 1973-6 Nisan 1980) 6. Cumhurbaşkanı.
       20. Mustafa Bülent Ecevit (26 Ocak 1974-17 Kasım 1974) Başbakan.
       21. Süleyman Sami Demirel (31 Mart 1975-21 Haziran 1977) Başbakan.
       22. Mustafa Bülent Ecevit (21 Haziran 1977-21 Temmuz 1977) Başbakan.
       23. Süleyman Sami Demirel (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) Başbakan.
       24. Mustafa Bülent Ecevit (5 Ocak 1978-12 Kasım 1979) Başbakan.
       25. Süleyman Sami Demirel (12 Kasım 1979-12 Eylül 1980) Başbakan.
       26. Darbe Ahmet Kenan Evren (12 Eylül 1980-9 Kasım 1982) Devlet Başkanı.
       27. Ahmet Kenan Evren (9 Kasım 1982-9 Kasım 1989) 7. Cumhurbaşkanı.
       28. Turgut Özal (13 Aralık 1983-9 Kasım 1989) Başbakan.
       29. Turgut Özal (9 Kasım 1989-17 Nisan 1993) 8. Cumhurbaşkanı.
       30. Süleyman Sami Demirel (20 Kasım 1991-16 Mayıs 1993) Başbakan.
       31. Süleyman Sami Demirel (16 Mayıs 1993-16 Mayıs 2000) 9. Cumhurbaşkanı.
       32. Necmettin Erbakan (28 Haziran 1996-30 haziran 1997) Başbakan.
       33. Mustafa Bülent Ecevit (11 Ocak 1999-18 Kasım 2002) Başbakan.
 120. Pehlevi Hanedanı 1925-1979 
 121. Alman-Üçüncü İmparatorluk 1933-1945 
 122. Lübnan (22 Kasım 1943) Akdeniz’e kıyısı olan ülke.
 123. İsrail, Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.1948 
 124. Libya (Birleşik Krallık ve Fransa’dan kurtulması 24 Aralık 1951) Kuzey Afrika’da bir ülke.
 125. Tunus (Fransa’dan bağımsızlık 20 Mart 1956) Kuzey Afrika’da ülke.
 126. Fas (İspanya’dan Bağımsızlık 7 Nisan 1956) frika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
 127. Cezayir (Fransa’dan Bağımsızlık 5 Temmuz 1962) Kuzey Afrika’da müslüman ülke.