Düşünce İnsanları

Âmirî (ö.992) Fârâbî ile İbn Sînâ arasında yetişmiş, Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde büyük ün yapmış olan İslâm filozofu.

ÂMİRÎ, Ebü’l-Hasan

ابو الحسن العامري

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir