• Videolar

  Savaşın Efsaneleri – TRT Belgesel

  Malazgirt Savaşı https://youtu.be/dYyzs1_MwDg300 Spartalıhttps://youtu.be/2h57u3syY-EStamford Köprüsü Savaşıhttps://youtu.be/5VgEQZjMHGQAttilahttps://youtu.be/6OXUdA4Zf0kTarık bin Ziyadhttps://youtu.be/r71rt5vVvVoMete Hanhttps://youtu.be/RLATbJltn90Celalettin Harzemşahhttps://youtu.be/TvhKm7UoERoSelahaddin Eyyübihttps://youtu.be/CsGpRU40PNwBannockburn Savaşıhttps://youtu.be/737dgOJIrMsTalas Savaşıhttps://youtu.be/FBc_TBXYK7E

 • Videolar

  Tarihin Ruhu – TRT Belgesel

  1923 Seçimleri Konuşmalarıhttps://youtu.be/pWda7Nfaqa0Sultanahmet Mitinglerihttps://youtu.be/7zZaYGTsvoEAbdulmecid Efendihttps://youtu.be/VQKMBhLZu84İstanbul’a Göç Eden Ruslarhttps://youtu.be/WEgOohKk5KEI. Dünya Savaşı Yeni Zelandahttps://youtu.be/qAe3mVmeTTQManaki Kardeşlerhttps://youtu.be/Tqjg67pVeOoHamidiye Camii’nde Selamlıkhttps://youtu.be/LOhGkXo2V30Mustafa Kemal Paşa’nın Amerikalılara Seslenişihttps://youtu.be/tJD8XYY0V7U

 • Hükümdarlar

  MÖ. 2566 Kheops (Keops) Mısır Kralı (Firavun)

  4. Hanedanlığın 2. Firavunu Khufu ya da bilinen adıyla Keops doğum tarihi bilinmemekle beraber 23 ya da 46 yıl hüküm sürdüğü bilinen Eski Mısır hükümdarıdır. Bugüne kalan 4 inçlik bir heykeli dışında tasvir edilen bir eseri yoktur. Buna bağlı olarak elde edilen…

 • Hükümdarlar

  Menes, bilinen ilk Mısır kralı (MÖ. 3000)

  Menes, bilinen ilk Mısır kralı, Aşağı ve Yukarı Mısır’ı birleştirip, Memphis’i başkent yapmıştır. Aşağı ve Yukarı Mısır’ın birleştiricisi olarak bilinen Menes’in, Mısır’ın ilk ölümlü firavunu olduğuna inanılıyor. Menes’in ataları muhtemelen Horus Ka veya Horus Scorpion II idi. Menes’in (aka Narmer)…

 • Genel

  M.00 Hz. Îsâ

  Hz. Îsâ Kur’ân-ı Kerîm’de Îsâ, İbn Meryem ve Mesîh şeklinde zikredilen, kendisine İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i müjdelediği bildirilen, “Allah’tan bir ruh ve kelime” olarak tavsif edilen, ancak kul olduğu vurgulanan peygamberdir. Hıristiyanlık’ta ise Îsâ Mesîh Tanrı’nın oğlu, dolayısıyla tanrı kabul…

 • Hükümdarlar

  Şeyh Haydar (1460-1488) Safevî Şeyhi, Şeyh Cüneyd’in oğlu

  Şeyh Haydar, (d. 1459-60, Diyarbakır – ö. 9 Temmuz 1488, Tabersaran), Safeviye Tarikatından Şeyh Cüneyd’in oğludur. Babası savaşta öldüğünde henüz doğmamış olan Haydar, babası ölünce annesi (Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın kızkardeşi) Akkoyunlu Devleti’ne gittiği için Akkoyunlu sarayında doğdu. Dokuz yaşına kadar burada büyüyen Haydar, dayısı Uzun Hasan’la birlikte…

 • Savaşlar

  1007-Kantarat-ü Çarhıyân Savaşı

  Kantarat-ü Çarhıyân savaşı Karahanlılarla Gazneliler arasında yapılmıştır. Belh yakınlarında 397/1007 yılında yapılan savaşta Gazneli Mahmud’un ordusu İlig Han’ın ordusunu mağlup etmiş ve Ceyhun Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda bırakmıştır. Bu tarihten sonra Karahanlılar Horasan bölgesini ele geçirme konusunda herhangi bir teşebbüste…

 • Hükümdarlar

  Şah İsmâil (1501-1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı.

  ŞAH İSMÂİL (ö. 930/1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524). 25 Receb 892’de (17 Temmuz 1487) Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime Begüm’dür. Ebü’l-Muzaffer Bahâdır el-Hüseynî unvanıyla anılır. İran’da Şiîliği resmî ideoloji…

 • Genel

  Zenc, Doğu Afrika kökenli siyahî bir grup.

  ZENC Doğu Afrika kökenli siyahî bir grup. Sözlükte “aşırı susuzluk; boynu uzun, hızlı koşan kimse” anlamlarındaki zenc kelimesi, müslüman müellifler tarafından Doğu Afrika’dan getirilen köleleri tanımlamak için kullanılmıştır. Arap kaynaklarında kelimenin etimolojisi hakkında ihtilâf vardır. Arapça sözlüklerde Arapça olarak kaydedilen…