• Devletler

  Sırp İmparatorluğu (1346-1371)

  Sırp İmparatorluğu ( Sırpça : Српско Царство; Srpsko Carstvo ) 14. yüzyılda Balkan Yarımadası ‘nda Orta Çağ ‘ da var olan Sırbistan Krallığı’ndan sonra imparatorluktur. Sırp İmparatorluğu, 1346’dan 1371’e kadar varlığını sürdürüyor ve o zamanlardaki en büyük devletlerden alıyor. Tarihi Stefan Dušan , Sırbistan kralı olarak tahta çıkmadan önce, Sırp ordusu ile…

 • Devletler

  Irak Selçuklu Devleti (1118-1194)

  IRAK SELÇUKLULARI (1118-1194) A) Tarih. Irak Selçukluları’nın ilk hükümdarı Mahmûd b. Muhammed Tapar, İsfahan’da tahta çıkarıldığında (511/1118) on dört yaşındaydı ve iyi bir tahsil görmüştü. Mahmud gençliği yanında dirayetli vezir ve emîrlere sahip olmadığından kardeşlerinin isyanlarıyla karşılaştı. Bu isyanlar bastırıldıysa da amcası…

 • Devletler

  Trabzon İmparatorluğu ya da Tzaniti (Lazistan) Krallığı (1204-1461)

  Trabzon İmparatorluğu ya da Tzaniti (Lazistan) Krallığı[1], Ortaçağ’da Doğu Karadeniz’de kurulmuş yerel krallık. Etimoloji Genelde Trabzon İmparatorluğu olarak bilinen devletin sık kullanılan 3 ismi vardır: İmparatorluk Trabzon merkezli olduğu için Ortaçağ’da ünlü olan başkentinin adıyla yani “Trabzon İmparatorluğu” olarak adlandırılmıştır. Bizans tarihçisi Yeoryos…

 • Devletler

  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (1922-1991)

  ovyetler Birliği (Rusça:  Советский Союз), resmî adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ( Союз Советских Социалистических Республик (yardım·bilgi), Soyuz Sovetskih Sotsialistiçeskih Respublik) ya da kısa adlarıyla SSCB veya Sovyetler, Rus İmparatorluğu‘nun Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1917 Ekim Devrimi‘yle yıkılmasından sonra 1922 yılında kurulan ve 1991 yılına dek varlığını koruyan devlet. Avrupa‘nın doğu kesimiyle, Asya‘nın kuzey kesimi…

 • Devletler

  Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (1917-1991)

  Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) (Rusça: Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика; Rossiyskaya sovetskaya federativnaya sotsialistiçeskaya respublika), Sovyetler Birliği‘nin nüfus ve yüzölçümü bakımından en büyük ve kurucu cumhuriyetidir. Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 7 Kasım 1917’de Ekim Devrimi ile kuruldu. 30 Aralık 1922’de Rusya Federatif Sovyet…

 • Devletler

  Rus İmparatorluğu (1721–1917)

  Rus İmparatorluğu (Reform öncesi Rusça: Россійская Имперія, modern Rusça: Российская империя; Rossiyskaya İmperiya) veya Çarlık Rusyası, 1721 yılında kurulup 1917’deki Rus Devrimi‘ne kadar var olmuş imparatorluktur. Rus Çarlığı‘nın ardılı olmuş olan Rus İmparatorluğu, 20. yüzyılda Sovyetler Birliği olarak bir “süper güç” haline gelecek olan Rusya‘nın çerçevesini oluşturmuştur. Dünya tarihindeki en…

 • Devletler

  Rusya Çarlığı (1547–1721)

  1547 yılında Korkunç İvan‘ın Çar unvanı almasıyla başlayan ve 1721‘de Çar I. Petro‘nun Rus İmparatorluğu‘nu kurmasıyla son bulan Rus devletinin resmi[1]adıdır. Çarlıktan önce bu topraklarda Moskova Knezliği egemen olduğu için çarlık Batı Avrupa dillerinde Moskova olarak adlandırılmaktadır.[2] Ayrıca Rusça[3] ve Türkçe[4] kaynaklarda da Moskova Çarlığı olarak bilinir. Köken 16. yüzyılda, azalan Moğol ve Altın Orda baskılarıyla birlikte Moskova Knezliği bölge üzerindeki etkisini…