• Devletler

  Gazneliler (963-1186) Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir Müslüman-Türk hanedanı.

  GAZNELİLER 963-1186 yılları arasında Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir Müslüman-Türk hanedanı. Adını başşehir Gazne’den alan hânedana Mahmud-ı Gaznevî’nin Yemînüddevle lakabına nisbetle Yemînîler, babasına nisbetle Sebük Teginîler de (Âl-i Sebük Tegin, Âl-i Nâsırüddin) denilir. III-IV. (IX-X.) yüzyıllarda Sâmânî…

 • Devletler

  Hazarlar (582-1048) Türk Devleti

  HAZARLAR VII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İdil (Volga) nehri dolaylarında hüküm süren bir Türk devleti. Hazarlar tarih sahnesine Sabar Türkleri’nin devamı olarak çıkmışlardır. Günümüzde Hazar denizi adında yaşamaya devam eden Hazar ismi tarihî kaynaklarda, 558 yılında…

 • Devletler

  Batı Göktürk Kağanlığı (582-659)

  Batı Göktürk Kağanlığı, (Çince: 西突厥汗國) Göktürk Kağanlığı‘nın 582 yılında ikiye ayrılmasıyla bu ülkenin batısında[2] Tardu tarafından kurulan[3] tarihi Türk devletidir. 582–659 yılları arası varlığını sürdürmüştür.[4] Kağanlığın bölünmesi ve kuruluş Göktürk Kağanlığı 552 yılında kurulduğunda Bumin Kağan, devletin batısının idaresini kardeşi…

 • Devletler

  Shang Hanedanı Uygarlığı (M.Ö:1766-1046)

  Genel bakış Shang döneminde birçok farklı dini uygulama vardı. Bunlardan biri de ölmüş atalara değişik biçimlerde saygı göstermekti; Shang halkı onlara kurban verirdi ve atalarının sorularını sorardı. Antik Çin soyluları kemik parçalarının ya da kaplumbağa kabuğu parçalarının üzerine yazı yazarak…

 • Devletler

  Eridu, tapınaklarıyla ünlü Sümer şehri.

  Koordinatlar: 30°48′57.02″K 45°59′45.85″D / 30.8158389°K 45.9960694°D Eridu (Sümerce: eridug) Sümerce ‘şanlı yer’, ‘yüce yer’ anlamına gelir ve bugünkü Irak Cumhuriyeti’nin Tell Abu Shahrain şehridir. MÖ 5400 yılında kurulan Eridu Güney Mezopotamya’nın en eski şehridir. Ur şehrinin 12 km güneybatısında yer alan Eridu tapınaklarıyla ünlü Sümer şehirlerinin en…

 • Devletler

  Uruk, antik bir Sümer şehri.

  Uruk, antik bir Sümer şehri. Kent, Fırat Nehri‘nin bugünkü yatağının doğusunda, nehrin eskiden kurumuş bir kanalının üzerinde bulunmaktadır. Bugünkü Irak‘ta Al Mutannailinin başkenti Samava‘nın 30 kilometre doğusuna denk gelir. Uruk, Babil döneminde de varlığını korumuştur. Kitab-ı Mukaddes‘te şehrin adı Erek olarak geçer. Uruk, Sümer Krallar Listesine göre Enmerkar tarafından kurulmuştur. Şehir, en büyük…

 • Devletler

  Lehistan-Litvanya Birliği (1569-1795)

  Lehistan-Litvanya Birliği 1 Temmuz 1569 tarihinde imzalanan Lublin Antlaşması ile kuruldu. Bu antlaşmayla Lehistan Krallığı, Litvanya Grandüklüğü ve Kraliyet Prusyası tek bir devlet olarak birleştiler ve Avrupa’nın en güçlü ülkelerinden biri haline geldiler. Aslında bu ülkeler 1569 yılından önce de…

 • Devletler

  Lehistan Krallığı (1025–1569)

  Lehistan Krallığı ya da Polonya Krallığı günümüzdeki Polonyalıların atalarının Orta Çağ‘da kurduğu bir devlettir. Bu krallığın başlangıç tarihi olarak 18 Nisan 1025 tarihinde Lehistan dükü I. Bolesław’ın Gniezno Katedrali’nde taç giyerek kendini kral ilan etmesi verilmektedir. 1385 yılında Lehistan’ın başına Litvan…

 • Devletler

  Polonya (966-..)

  Tarihçe Ülkenin kuruluşu Slav kabilelerin Vistülhavzasına MÖ 2000’lerde yerleştikleri sanılmaktadır. MS 9. ve 10. yüzyıllarda bu bölgede Piast hanedanı egemendi. 966’da Piast Hükümdarı I. Mieszko Hristiyanlığı kabul etti ve Polonya devletinin temelini attı. Ne var ki, Polonya 200 yıl boyunca,…