• Hükümdarlar

  I. Ahmed (1603-1617)

  AHMED I أحمد (ö. 1026/1617) Osmanlı padişahı (1603-1617). Babası III. Mehmed’in Saruhan valiliği sırasında 28 Nisan 1590’da Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Celâlî fetretinden dolayı sancağa çıkamamıştır (bk. SANCAĞA ÇIKMA). Babasının 18 Receb 1012’de (22 Aralık 1603) ölümü üzerine on…

 • Hükümdarlar

  III. Mehmed (1595-1603)

  MEHMED III محمد (ö. 1012/1603) Osmanlı padişahı (1595-1603). 7 Zilkade 973’te (26 Mayıs 1566) Manisa’da Sart ovasında doğdu. Babası III. Murad, annesi Arnavut asıllı, Dukakin’de Rezi köyünden olan Safiye Sultan’dır (Safiye’nin Venedik asıllı Cecilia Baffo olduğuna dair bilgi [EI2, VIII,…

 • Hükümdarlar

  III. Murad (1574-1595)

  MURAD III مراد (ö. 1003/1595) Osmanlı padişahı (1574-1595). 5 Cemâziyelevvel 953’te (4 Temmuz 1546) babası II. Selim’in Saruhan sancak beyliğiyle Manisa’da bulunduğu sırada Bozdağ yaylağında doğdu. Asıl adı Cecilia Baffo olan Venedik asıllı Nurbânû Sultan’ın oğludur. İlk eğitimini Manisa sarayında…

 • Hükümdarlar

  II. Selim (1566-1574)

  SELİM II سليم (ö. 982/1574) Osmanlı padişahı (1566-1574). Kanûnî Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan doğan oğludur. Vezîriâzam Makbul İbrâhim Paşa’nın düğün şenlikleri sırasında 26 Receb 930’da (30 Mayıs 1524) Topkapı Sarayı’nda dünyaya geldi. Bu bakımdan İstanbul’da doğup saltanat makamına geçen ilk…

 • Hükümdarlar

  I. Süleyman (Kanunî) (1520-1566)

  SÜLEYMAN I سليمان (ö. 974/1566) Osmanlı padişahı (1520-1566). 6 Safer 900 (6 Kasım 1494) tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi (Lokman, Hünernâme, II, vr. 19a-b; doğum tarihi başka kaynaklarda farklı olarak verilir; XVI. yüzyıla ait kaynaklarda genellikle 900 yılı başları ifadesi geçer;…

 • Hükümdarlar

  V. Murad (1876)

  MURAD V مراد (1840-1904) Osmanlı padişahı (1876). 25 Receb 1256’da (22 Eylül 1840) doğdu. Asıl adı Mehmed olup babası Abdülmecid, annesi Şevkefzâ Kadınefendi’dir. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim gördü. Çeşitli hocalardan Türkçe, Arapça, Fransızca, Osmanlı tarihi ve fen dersleri okudu; iki…

 • Hükümdarlar

  II. Süleyman (1687-1691)

  SÜLEYMAN II سليمان (ö. 1102/1691) Osmanlı padişahı (1687-1691). 15 Muharrem 1052’de (15 Nisan 1642, bazı kaynaklarda 14 Muharrem, bir belgede 16 Muharrem) İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İbrâhim, annesi Sâliha Dilâşûb Sultan’dır. Sünnet töreni o sırada tahta çıkmış olan ağabeyi IV.…

 • Hükümdarlar

  II. Ahmed (1691-1695)

  AHMED II أحمد (ö. 1106/1695) Osmanlı padişahı (1691-1695). 6 Zilhicce 1052’de (25 Şubat 1643) dünyaya geldi. Babası Sultan İbrâhim, annesi Muazzez Sultan’dır. Kardeşi II. Süleyman’ın yerine, 23 Haziran 1691’de kırk dokuz yaşında iken Edirne’de tahta çıktı. Bu sırada Osmanlı-Avusturya savaşları…

 • Hükümdarlar

  I. Selim (Yavuz) (1512-1520)

  SELİM I سليم (ö. 926/1520) Osmanlı padişahı (1512-1520). Bir rivayete göre 872 (1467-68), daha kuvvetli bir ihtimal olarak 875’te (1470) babası II. Bayezid’in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya’da doğdu. Annesi Dulkadıroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı Ayşe Hatun’dur (bazı kaynaklarda annesi…

 • Hükümdarlar

  İbrahim (1640-1648)

  İBRÂHİM إبراهيم (ö. 1058/1648) Osmanlı padişahı (1640-1648). I. Ahmed’in saltanat makamına çıkmış üç oğlunun sonuncusu olup 12 Şevval 1024’te (4 Kasım 1615) doğdu. Annesi Kösem Mahpeyker Sultan’dır. Tahta geçtiğinde yirmi beş yaşında olan İbrâhim’in şehzadelik yılları Osmanlı sarayının en karışık…