Warning: Use of undefined constant DISABLE_WP_CRON - assumed 'DISABLE_WP_CRON' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hejkrono/public_html/wp-config.php on line 2
Hükümdarlar – Sayfa 12 – Kronolojim
 • Hükümdarlar

  I. Selim (Yavuz) (1512-1520)

  SELİM I سليم (ö. 926/1520) Osmanlı padişahı (1512-1520). Bir rivayete göre 872 (1467-68), daha kuvvetli bir ihtimal olarak 875’te (1470) babası II. Bayezid’in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya’da doğdu. Annesi Dulkadıroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı Ayşe Hatun’dur (bazı kaynaklarda annesi…

 • Hükümdarlar

  İbrahim (1640-1648)

  İBRÂHİM إبراهيم (ö. 1058/1648) Osmanlı padişahı (1640-1648). I. Ahmed’in saltanat makamına çıkmış üç oğlunun sonuncusu olup 12 Şevval 1024’te (4 Kasım 1615) doğdu. Annesi Kösem Mahpeyker Sultan’dır. Tahta geçtiğinde yirmi beş yaşında olan İbrâhim’in şehzadelik yılları Osmanlı sarayının en karışık…

 • Hükümdarlar

  IV. Murad (1623-1640)

  MURAD IV مراد (ö. 1049/1640) Osmanlı padişahı (1623-1640). 28 Cemâziyelevvel 1021’de (27 Temmuz 1612) İstanbul’da doğdu. I. Ahmed ile Mâhpeyker (Kösem) Sultan’ın oğludur. Şehzadelik hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. II. Osman olayından sonra Sadrazam Dâvud Paşa’nın tertibiyle kardeşleriyle beraber…

 • Hükümdarlar

  Osman Bey (1302-1324)

  OSMAN Iعثمان(ö. 724/1324)Osmanlı Devleti’nin ve hânedanlığının kurucusu (1302-1324).İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. İbn Battûta adını Osmancuk şeklinde de verir. Ailenin menşei ve şeceresi kaynaklarda farklı şekillerde…

 • Hükümdarlar

  Orhan Gazi (1324-1362)

  ORHAN (ö. 763/1362) Osmanlı padişahı (1324-1362). Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu olup doğum tarihi tartışmalıdır. 699’da (1299) Nilüfer’le evlendiğinde “yiğit” (genç) diye anılmış olmasından hareketle bu tarihte on sekiz yaş civarında olduğu düşünülebilir. Osmanlı rivayetine göre, tutsak edilen Yarhisar…

 • Hükümdarlar

  I. Murad (1362-1389)

  MURAD I مراد (ö. 791/1389) Osmanlı padişahı (1362-1389). 726’da (1326) doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer (Lülüfer) Hatun’dur. Kaynaklarda ve kitâbelerde “bey, emîr-i a‘zam, han, hudâvendigâr, padişah, sultânü’s-selâtîn, melikü’l-mülûk” gibi unvanlarla anılır. Osmanlı tarihlerinde yaygın olarak Gazi…

 • Hükümdarlar

  I. Bayezid (Yıldırım) (1389-1403)

  BAYEZİD I بايزيد (ö. 805/1403) Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403). 755’te (1354) doğdu. I. Murad’ın büyük oğlu olup annesi Gülçiçek Hatun’dur. 1381 yılı dolaylarında Germiyanoğlu Süleyman Çelebi’nin kızı Sultan Hatun ile evlendi ve hanımının çeyizi olarak Osmanlılar’a bırakılan topraklara…

 • Hükümdarlar

  I. Mehmed (1413-1421)

  MEHMED I محمد (ö. 824/1421) Osmanlı padişahı (1413-1421). 788 (1386) veya 789 (1387) yılında dünyaya geldi. I. Bayezid’in Devlet Hatun adlı bir câriyesinden doğma dördüncü oğludur. “Çelebi” veya Yunanca krytsez (genç efendi) kelimesinden gelen “Kirişçi” lakabıyla tanınır. Fetret devrinde kardeşi…

 • Hükümdarlar

  II. Mehmed Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)

  MEHMED II محمد (ö. 886/1481) Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481). 27 Receb 835 (30 Mart 1432) tarihinde Edirne’de doğdu. II. Murad’ın dördüncü oğludur. Altı yaşında iken Amasya’ya vali tayin edildiği iddiası şüphelidir; 1443 baharında iki lalası Kassabzâde Mahmud ve Nişancı İbrâhim…

 • Hükümdarlar

  II. Murad (1421-1444)

  MURAD II مراد (ö. 855/1451) Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451). Zilhicce 806’da (Haziran 1404) Amasya’da doğdu. I. Mehmed’in bir câriyeden olma oğludur (H. Hüsâmeddin, Amasya Tarihi’nde [III, 180] annesinin Amasya âyanından Divitdâr Ahmed Paşa’nın kızı Şehzade Hatun olduğunu kaydeder). On iki…