• Hükümdarlar

  VI. Mehmed (Vahdettin) (3 Temmuz 1918-1922)

  MEHMED VI محمد (1861-1926) Son Osmanlı padişahı (1918-1922). 4 Ocak 1861’de Dolmabahçe Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistü Kadınefendi’dir. Altı aylıkken babası, dört yaşında iken annesi öldüğünden üvey annesi Şâyeste Hanım tarafından büyütüldü. Özel hocalardan ders alarak ve Fâtih…

 • Hükümdarlar

  V. Mehmed (Sultan Reşad) (1909-1918)

  MEHMED V محمد (1844-1918) Osmanlı padişahı (1909-1918). 2 Kasım 1844’te Çırağan Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Saray geleneklerine göre yetiştirildi. Arapça, Farsça ve bazı şer‘î bilgiler öğrendi. Babasının ve amcası Abdülaziz’in padişahlıkları döneminde serbest ve rahat…

 • Hükümdarlar

  II. Abdulhamid (31 Ağustos 1876-1909)

  ABDÜLHAMİD II عبد الحميد (1842-1918) Osmanlı padişahı (1876-1909). Babası Abdülmecid, annesi Tîrimüjgân Kadın Efendi’dir. 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. On bir yaşında annesini kaybettiği için, babasının emriyle, hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi kendisine analık etti. Özel hocalar tayin…

 • Hükümdarlar

  Abdülmecid (1839-1861)

  ABDÜLMECİD عبد المجيد (1823-1861) Osmanlı padişahı (1839-1861). Babası II. Mahmud, annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan’dır. 25 Nisan 1823’te İstanbul’da doğdu. Tahsil ve terbiyesine itina edilerek zamanın icaplarına göre, tıpkı Avrupalı bir prens gibi yetiştirildi. Konuşacak ve okuduğunu anlayacak kadar iyi Fransızca…

 • Hükümdarlar

  III. Osman (1754-1757)

  OSMAN III عثمان (ö. 1171/1757) Osmanlı padişahı (1754-1757). 1 Receb 1110’da (3 Ocak 1699) Edirne Sarayı’nda doğdu. Babası II. Mustafa, annesi Şehsüvar Vâlide Sultan’dır. Babasının Edirne Vak‘ası ile (1703) tahttan indirilmesinin ardından Topkapı Sarayı’nda Şimşirlik Dairesi’ne gönderildi. Buradaki diğer şehzadelerle…

 • Hükümdarlar

  I. Mahmud (1730-1754)

  MAHMUD I محمود (ö. 1168/1754) Osmanlı padişahı (1730-1754). 3 Muharrem 1108’de (2 Ağustos 1696) Edirne’de doğdu. II. Mustafa’nın büyük oğlu olup annesi Sâliha Sultan’dır. Çocukluk yılları Edirne’de geçti, ilk eğitimini burada almaya başladı. Hocalığını Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi’nin oğlu İbrâhim…

 • Hükümdarlar

  II. Mustafa (1695-1703)

  MUSTAFA II مصطفى (ö. 1115/1703) Osmanlı padişahı (1695-1703). 8 Zilkade 1074 (2 Haziran 1664) tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Babası IV. Mehmed, annesi Gülnûş Emetullah Sultan’dır. Doğumu dolayısıyla yedi gün yedi gece şenlik yapıldı (Abdurrahman Abdi Paşa Vekāyi‘nâme’si, s. 139-140). Beş…

 • Hükümdarlar

  IV. Mehmed (1648-1687)

  MEHMED IV محمد (ö. 1104/1693) Osmanlı padişahı (1648-1687). 30 Ramazan 1051 (2 Ocak 1642) tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan İbrâhim, annesi Hatice Turhan Sultan’dır. Ava olan tutkusundan dolayı “Avcı” lakabıyla anılır. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi. Bu sırada Şâmî…

 • Hükümdarlar

  III. Ahmed (1703-1730)

  AHMED III أحمد (ö. 1149/1736) Osmanlı padişahı (1703-1730). IV. Mehmed’in oğlu ve II. Mustafa’nın kardeşi olup annesi Râbia Emetullah Gülnûş Sultan’dır. 22 Ramazan 1084 (31 Aralık 1673) Pazar günü dünyaya geldi. İlk hocası Şeyh-i Sultânî Mehmed Efendi’dir. Daha sonra Seyyid…

 • Hükümdarlar

  III. Mustafa (1757-1774)

  MUSTAFA III مصطفى (ö. 1187/1774) Osmanlı padişahı (1757-1774). 14 Safer 1129’da (28 Ocak 1717) Edirne’de doğdu. Babası III. Ahmed, annesi Mihrişah Emine Sultan’dır (bazı yerlerde yanlışlıkla Mihrimah olarak geçer, Mufassal Osmanlı Tarihi, V, 2552; İA, VIII, 700). Edirne Vak‘ası (1703)…