• Şehirler

    Fergana, Orta Asya’da coğrafî bir bölge.

    Fergana, Orta Asya’da coğrafî bir bölge. Genellikle Fergana vadisi şeklinde anılan ve Tanrı dağları ile Alay dağları arasında yer alan bölgenin toprakları Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında bölünmüştür; bunlardan Özbekistan Cumhuriyeti’nde kalan kısım idarî bir birim teşkil eder ve buranın…