• Devletler

    Yemen (Kuzey Yemen 1918), (Güney Yemen 1967) (Birleşme 1990)

    Tarihçe • Kuzey Yemen Osmanlı Devleti‘nden bağımsızlığı 1 Kasım 1918 • Güney Yemen Birleşik Krallık‘tan bağımsızlığı 30 Kasım 1967 • Birleşme 22 Mayıs 1990 Yemen’de Osmanlı hâkimiyeti Mondros Mütarekesi’nin ardından fiilen sona erdi ve Osmanlı askerî-sivil bürokrasisi Hudeyde’de İngilizler’e teslim oldu. Lozan Antlaşması’yla da Yemen…