• Düşünce İnsanları

    Itrî (1640-1712) Büyük Türk Bestekârı, Hattat, Şâir

    Itrî 1640 – 1712 Büyük Türk Bestekârı, Hattat, Şâir  Hayatı Büyük Türk bestekârı Itrî, 1640-1712 yılları arasında yaşamıştır. Asıl adı Mustafa’dır. İstanbul’un Yaylak semtinde doğmuş, 50 yaşına kadar sarayda kalmış ve İstanbul’da vefât etmiştir. Türk ve dünyâ müzik târîhinin şüphesiz…