• Mimari Eserler

    Kayravan Ulu Câmiî (Sîdî Ukbe Camii)

    SÎDÎ UKBE CAMİİ Tunus’un Kayrevan şehrinde 670-862 yılları arasında inşa edilen cami. Ukbe b. Nâfi‘ tarafından kurulan Kayrevan şehrinde yer alan caminin temelleri 50 (670) yılında atılmıştır. 684-688 arasında ulucami, câmiu’l-kebîr adı ile de anılan yapı Berberîler’in işgal ettiği şehirde…