• Genel

    Kronolojim Medeniyetler

    Göçebe Topluluklar Çağı (MÖ:20.000-MÖ:10.000) Buzulların erimesi ve insanlığın yeryüzüne yayılması. (MÖ:22.000-12.000) Yerleşik Topluma Geçiş (MÖ:10.000-1.800) Tarımın ve yerleşik toplumun ortaya çıkışı. (MÖ:10.000-5.000) Şehirlerin ve imparatorlukların ortaya çıkışı. (MÖ:5.000-1.800) Toplum Çağı (MÖ:1.800-MS:30) Hz. İbrahim’in birleştirici mesajının tüm Mezopotamya’ya yayılışı. (MÖ:1.800) Dini-teolojik…