• Hükümdarlar

    Târık b. Ziyâd (ö.720) Endülüs’ü fetheden kumandan.

    Târık b. Ziyâd b. Abdillâh (Amr) en-Nefzâvî el-Leysî (ö. 102/720) Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’ü fetheden kumandan. Yaklaşık 50 (670) yılında doğdu. Berberî asıllı Nefzâve veya Zenâte kabilesine mensuptur; Mağrib fetihleri sırasında esir alındığı belirtilir. Hemedan (İran) kökenli olup…