• Devletler

    Ur, Sümer Kent Devleti

    Ur , bugün Tell el-Muqejjir (Tel el Mukayyer) Sümer topraklarında bir antik şehir. Ur, sözcük olarak Ön Türkçede kent, şehir olarak kullanılan bir tamgadır. Dünyanın en eski şehirlerinden oluşur. Irak Körfezi´nde Fırat nehri kenarında bulunmaktadırtu. MÖ 3500’den MÖ 1850’ye kadar ticaret merkezi olarak işledi. MÖ 3000’den MÖ 2000’e kadar üç hükümdar…