• Mimari Eserler

    Zeytûne Camii Tunus.

    ZEYTÛNE CAMİİ Tunus’ta VII. yüzyılın sonunda inşa edilen cami. Başkent Tunus’ta çarşıların ortasında yer alır ve şehrin büyük camisi olmasından dolayı Câmiu’l-kebîr (Tunus Ulucamii) adıyla da anılır. İlk defa Emevî valilerinden Hassân b. Nu‘mân’ın 80’de (699) tesis ettiği yapıyı İbnü’l-Habhâb…