1. Mezopotamya
  1. Mezopotamya Kronolojisi
  2. Sümerler (MÖ. 4000-MÖ. 2000)
  3. Akad İmparatorluğu (MÖ 2334-MÖ 2150)
  4. Amoriler (MÖ. 2000-MÖ. 1600)
  5. Babil İmparatorluğu (MÖ.1894-MÖ. 539)
  6. Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ. 612)
  7. Elam Krallığı (MÖ 3.000-MÖ 646)
  8. Kassitler (MÖ.1700)
  9. Hurri Devleti (MÖ. 3000-MÖ. 700)
  10. Mitanniler (MÖ. 1500-MÖ.1300)
 2. Hindistan Cumhuriyeti 1947
  1. Hindistan Kronolojisi
  2. İndus Vadisi uygarlığı (MÖ.3300)
  3. Magadha Krallığı (MÖ 500-MÖ 321)
  4. Antik Makedonya (MÖ 800-MÖ 146)
  5. Maurya İmparatorluğu (MÖ.322-MÖ.185)
  6. Seleukos İmparatorluğu (MÖ 323-MÖ 63)
  7. Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
  8. Kuşan İmparatorluğu (30-375)
  9. Gupta İmparatorluğu (320-520)
  10. Batı Ganga Hanedanı (350-1000)
  11. Çalukya hanedanı (543-753)
  12. Yadava İmparatorluğu (850-1334)
  13. Batı Çalukya İmparatorluğu (957-1200)
  14. Hoysala İmparatorluğu (1026-1343)
  15. Delhi Sultanlığı (1206-1526)
  16. Vijayanagar İmparatorluğu (1336-1646)
  17. Dekkan Sultanlıkları (1490-1687)
  18. Babür İmparatorluğu (1526-1858)
  19. Sih İmparatorluğu (1799-1849)
  20. Britanya Hindistanı (1858-1947)
  21. İngiliz Birmanyası (1824-1942)
  22. Maisur Krallığı (1399-1947)
  23. Hindistan Cumhuriyeti (1947-günümüz)
 3. Mısır Arap Cumhuriyeti 1953
  1. Mısır Kronolojisi
  2. Antik Mısır MÖ. 3100
  3. Erken Hanedan Dönemi (Mö. 3100-MÖ.2686)
  4. Eski Krallık (MÖ. 2686-MÖ.2181)
  5. Birinci Ara Dönem (MÖ.2181-MÖ. 2055)
  6. Orta Krallık (MÖ. 2055-MÖ.1650)
  7. İkinci Ara Dönem (MÖ.1650-MÖ. 1550)
  8. Yeni Krallık (MÖ. 1550-MÖ.1069)
  9. Üçüncü Ara Dönem (MÖ. 1069-MÖ. 664)
  10. Geç Dönem (MÖ. 664-MÖ.332)
  11. Ptolemaios Krallığı (MÖ 332-Mö. 30)
  12. Roma ve Bizans Mısırı (MÖ 30-MS 641)
  13. Sasani Mısırı (621-629)
  14. Râşidîn Mısırı (641-661)
  15. Emevî Mısırı (661-750)
  16. Abbâsî Mısırı (750-935)
  17. Tolunî Mısırı (868-905)
  18. İhşîdî Mısırı (935-969)
  19. Fâtımî Mısırı (969-1171)
  20. Eyyûbî Mısırı (1171-1250)
  21. Memlûk Mısırı (1250-1517)
  22. Osmanlı Mısırı (1517-1867)
  23. Fransız istilası (1798-1801)
  24. Kavalalılar Yönetiminde Mısır (1805-1882) 
  25. Mısır Hidivliği (1867-1914)
  26. Britanya istilası (1882-1922)
  27. Mısır Sultanlığı (1914-1922)
  28. Mısır Krallığı (1922-1953)
  29. Cumhuriyet 1953-günümüz
 4. Anadolu Tarihi
  1. Anadolu Kronolojisi
  2. Troya (MÖ. 3000-MÖ. 700)
  3. Hattiler (MÖ. 2500-MÖ.2000)
  4. Akad İmparatorluğu (MÖ. 2400-MÖ.2150)
  5. Luviler (MÖ. 2300-MÖ. 1400)
  6. Eski Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ.1378)
  7. Asurlular (MÖ. 1950-MÖ.1750)
  8. Akalar (Homeros) (MÖ. 1700-MÖ. 1300)
  9. Kizzuvatna (MÖ. 1650-MÖ. 1450)
  10. Hititler (MÖ. 1680-MÖ. 1220)
  11. Arzava (MÖ. 1500-MÖ. 1320)
  12. Mitanni (MÖ. 1500-MÖ. 1300)
  13. Hayasa-Azzi (MÖ. 1500-MÖ. 1290)
  14. Likya (MÖ. 1450-MÖ. 350)
  15. Orta Asur İmparatorluğu (MÖ. 1392-MÖ. 934)
  16. Assuva (MÖ. 1300-MÖ. 1250
  17. Diaohi (MÖ. 1200- MÖ. 800)
  18. Geç Hititler (MÖ. 1200-MÖ. 800)
  19. Frigya (MÖ.1200-MÖ. 700)
  20. Karya (MÖ.1150-MÖ. 547)
  21. Dor Heksapolisi (MÖ. 1100-MÖ. 560)
  22. Aiolis (MÖ. 1000-MÖ.560)
  23. Tuvana (MÖ.1000-700)
  24. İyonya (MÖ. 1000-MÖ.545)
  25. Yeni Asur İmparatorluğu (MÖ. 911-MÖ.609)
  26. Urartu (MÖ. 859-MÖ. 595/585)
  27. Lidya (MÖ. 685-MÖ. 547)
  28. Med İmparatorluğu (MÖ. 678-MÖ. 549)
  29. Yeni Babil İmparatorluğu (MÖ. 626-MÖ. 539)
  30. Ahameniş İmparatorluğu (MÖ. 559-MÖ. 331)
  31. Makedonya Krallığı (MÖ. 334-MÖ. 301)
  32. Kapadokya Krallığı (MÖ. 322-MÖ. 130)
  33. Antigonlar (MÖ. 306-MÖ. 168)
  34. Seleukos İmparatorluğu (MÖ. 305-MÖ. 64)
  35. Ptolemaios Krallığı (MÖ. 305-MÖ. 30)
  36. Pontus Krallığı (MÖ. 302-MÖ. 64)
  37. Bitinya (MÖ. 297-MÖ. 74)
  38. Pergamon Krallığı (MÖ. 282-MÖ. 129)
  39. Galatya (MÖ. 281-MÖ. 64)
  40. Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
  41. Ermenistan Krallığı (MÖ. 190-MS. 428)
  42. Roma Cumhuriyeti (MÖ 133-27)
  43. Kommagene Krallığı (MÖ 163-MS 72)
  44. Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 330)
  45. Sasani İmparatorluğu (MS 224-651)
  46. Bizans İmparatorluğu (330-1453)
  47. Râşidîn Halifeliği (637-656)
  48. Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1037-1194)
  49. Dânişmendliler (1071-1178)
  50. Anadolu beylikleri (1081-1423)
  51. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1307)
  52. Kilikya Ermeni Krallığı (1078-1375)
  53. Urfa Kontluğu (1098-1150)
  54. Artuklular (1101-1409)
  55. Trabzon İmparatorluğu (1204-1461)
  56. İznik İmparatorluğu (1204-1261)
  57. Latin İmparatorluğu (1204-1261)
  58. İlhanlılar (1256-1335)
  59. Karakoyunlular (1375-1468)
  60. Akkoyunlular (1378-1501)
  61. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
  62. Millî Mücadele (1919-1922)
  63. Ankara Hükûmeti (1920-1923)
  64. Türkiye Cumhuriyeti (1923-günümüz)
 5. Çin Halk Cumhuriyeti 1949
  1. Çin Kronolojisi
  2. Xia Hanedanı (MÖ. 2200- MÖ. 1800)
  3. Shang Hanedanı (MÖ. 1600-MÖ. 1027)
  4.  Zhou Hanedanı (MÖ. 1222-MÖ. 256)
  5. Qin Hanedanı (MÖ. 221-MÖ. 206)
  6. Han Hanedanı (MÖ. 206-MS. 220)
  7. Wei Hanedanı (220-265)
  8. Wu hanedanı (222-280)
  9. Jin Hanedanı (265-420)
  10. Kuzey Wei (386-534)
  11. Güney-Kuzey Hanedanları (420-589)
  12. Sui Hanedanı (581-618)
  13. Tang Hanedanı (618-907)
  14. Beş Hanedan On Krallık (907-960)
  15. Song Hanedanı (960-1279)
  16. Yuan Hanedanı (1280-1368)
  17.  Ming Hanedanı (1368-1644)
  18. Qing Hanedanı (1644-1911)
  19. Çin Cumhuriyeti (1912-1949)
  20. Çin Halk Cumhuriyeti (1949-günümüze)
 6. Japonya
  1. Japon Kronolojisi
  2. Yayoi Dönemi (MÖ. 300-MS. 250)
  3. Yamato Dönemi (250-710)
  4. Nara Dönemi (710-794)
  5. Heian Dönemi (794-1185)
  6. Kamakura Dönemi (1185–1333)
  7. Kemmu Restorasyonu (1333-1336)
  8. Muromachi Dönemi (1336-1573)
  9. Azuchi-Momoyama (1568–1603)
  10. Edo Dönemi (1603–1868)
  11. Japon İmparatorluğu (1868-1947)
  12. İşgal Japonyası (1945-1952)
  13. Meiji Dönemi (1868–1912)
  14. Taishō Dönemi (1912-1926) 
  15. Shōwa Dönemi (1926–1989)
  16. Heisei Dönemi (1989–2019)
  17. ReiwaDönemi (2019-günümüz)
 7. MÖ. 753 Roma
  1. Roma Kronolojisi
  2. Keltler MÖ. 800-MS. 400
  3. Roma Krallığı MÖ. 753-510 
  4. Roma Cumhuriyeti MÖ. 509-27 
  5. Galyalılar MÖ. 200-50 
  6. Cermen Kabileleri MÖ. 100-300 
  7. Roma İmparatorluğu MÖ. 27-MS. 395 
  8. Batı Roma İmparatorluğu 395
  9. Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu 395-1453 
 8. Bizans İmparatorluğu (330-1453)
  1. Bizans Kronolojisi
  2. Roma İmparatorluğu MÖ. 27-MS. 395 
  3. Bizans İmparatorluğu (330-1453)
  4. Trabzon İmparatorluğu ((1204-1461)
  5. İznik İmparatorluğu (1204-1261)
  6. Latin İmparatorluğu (1204-1261)
  7. Epir Despotluğu (1205-1479)
  8. Selanik İmparatorluğu (1224-1246)
  9. İstanbul'un Fethi (1453)
 9. Hunlar
  1. Hun Kronolojisi
  2. Büyük Hun İmparatorluğu (MÖ. 220-MÖ.45)
  3. Doğu Hun (MÖ.46
  4. Batı Hun (MÖ.56- MÖ. 36)
  5. Güney Hun (48
  6. Kuzey Hun (48
  7. Avrupa Hun İmparatorluğu (376-469)
  8. Ak Hun İmparatorluğu (440-710)
 10. Kore
  1. Kore Kronolojisi
  2. Jeulmun Dönemi (MÖ. 8000-MÖ. 1500)
  3. Mumun Dönemi (MÖ 1500- MÖ. 300 )
  4. Gojoseon Dönemi (MÖ 2333-MÖ. 180)
  5. Jin (Kore Devleti) (MÖ. 300-MÖ.100)
  6. Okjeo (Kore Kabile Devleti) (MÖ. 100-MS. 400)
  7. Samhan (MÖ. 100-MS. 100)
  8. Koguryo Krallığı (MÖ 37-MS. 668)
  9. Baekje Krallığı (MÖ. 18 - MS. 660)
  10. Silla Krallığı (MÖ 57 - MS 935)
  11. Gaya Konfederasyonu (42-562)
  12. Birleşik Silla (668-935)
  13. Balhae Krallığı (698-926)
  14. Hubaekje Krallığı (892-936)
  15. Taebong (901-918)
  16. Birleşik Silla (668-935)
  17. Goryeo Devleti (918-1392)
  18. Joseon Krallığı (1392-1897)
  19. Kore İmparatorluğu (1897-1910)
  20. Japon yönetiminde Kore (1910-1945)
  21. Kore'nin bölünmesi (1945)
  22. Güney Kore (1945-günümüz)
  23.  Kuzey Kore (1945-günümüz)
 11. Makedonya Krallığı MÖ. 800-146 
  1. Makedonya Kralı Büyük İskender (MÖ:356-323)
 12. Antik Yunanistan MÖ. 756-146 
 13. Kimmerler (MÖ.1400-800) 
 14. İskitler/Sakalar (MÖ.800)
 15. Avar Kağanlığı 562-823 
 16. Uygurlar 745-840
 17. Hazarlar Türk Devleti 468-965 
   1. Hazar Kağanı Bihar  (730)
 18. Vandallar ve Alanlar Krallığı 435-534 
 19. Ostrogotlar Krallığı 493-553
 20. Polonya 966
 21. Lehistan Krallığı 1025-1569 
   1. Lehistan dükü I. Bolesław (1025-..) 
   2. Vefâiyye Tarikatı (Ebü’l-Vefâ el-Bağdâdî’ye (ö. 501/1107) nisbet edilen bir tarikat.)
 22. Sırp İmparatorluğu 1346-1371 
 23. Lehistan-Litvanya Birliği 1569-1795
       1. ⊗Lehistan-Rusya Savaşı (1605-1618)
         1. Bucaş Antlaşması (18 Ekim 1672) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan antlaşma.
         2. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.
 24. 571- 632 Hz. Muhammed, Son peygamber 
         1. Hicret (622) Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı.
         2. ⊗Mûte Savaşı (629) Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş
         3. ⊗Tebük Gazvesi (Ekim 630) Hz. Peygamber’in Bizanslılar’a karşı düzenlediği gazve .
   1. Hz. Ebû Bekir, Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi 632-634 
        1. Hâlid b. Velîd (583-642) Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahâbî.
         1. ⊗Ecnâdeyn Savaşı (634) Müslümanların Suriye ve Filistin’i fethi sırasında Bizanslılar’la yaptıkları ilk savaş.
   2. Hz. Ömer, Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi 634-644 
        1. ⊗Kâdisiye Savaşı (636) Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı.
        2. ⊗Yermük Savaşı (636)
        3. ⊗Celûlâ Savaşı (24 Kasım 637) Hz. Ömer devrinde Irak’ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.
        4. ⊗Nihâvend Savaşı (642) Müslümanlarla Sâsânî ordusu arasında cereyan eden ve müslümanların zaferiyle sonuçlanan savaş
   3. Hz. Osman, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü 644- 656 
   4. Hz. Ali, Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü 656-661 Hz
        1. ⊗Sıffîn Savaşı (657) Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş.
        2. ⊗Cemel Vak’ası (656) Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş 
        3. Âişe Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
        4. ⊗Cemel Vak’ası (656) Ali ile Hz. Âişe arasında cereyan eden savaş 
        5. Hz. Hasan (Ocak-Şubat 625) Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu.
        6. Hz. Hüseyin (10 Ocak 626) Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin küçük oğlu, Kerbelâ şehidi.
   5. Emevîler, Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra hüküm süren ilk İslâm hanedanı 661-750 
        1. Mûaviye b. Ebû Süfyân (661-680) Emevî hilâfetinin kurucusu .
         1. ⊗Sıffîn Savaşı (657) Halife Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasında yapılan savaş.
        2. Yezîd I (680-683) Emevî halifesi .
         1. ⊗Harre Savaşı (683) Medineliler ile Emevî kuvvetleri arasında Harretüvâkım’da cereyan eden savaş.
        3. Süleyman b. Abdulmelik (715-717) Emevî halifesi.
        4. Yezîd II (720-724) Emevî halifesi .
        5. Yezîd III (Nisan 744–Ekim 744) Emevî halifesi .
        6. Şîa, Hz. Peygamber’in vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ali’ye ve onun soyundan gelenlere ait olduğu düşüncesi etrafında birleşen çeşitli grupların ortak adı.
        7. Alevî, Hz. Ali’ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dinî ve siyasî gruplar için kullanılan bir terim.
        8. Râfizî, Başlangıçta Zeyd b. Ali’den ayrılan ilk İmâmîler’e, daha sonra bütün Şiî fırkaları ile Şiî unsurları taşıyan bazı bâtınî gruplarına verilen isim.
   6. Endülüs, İslâm hâkimiyetindeki İspanya 711-1492 
        1. Târık b. Ziyâd (ö.720) Endülüs’ü fetheden kumandan.
        2. ⊗Puvatya savaşı (732) İslam ordusuyla Frank kuvvetleri arasında Fransa’da meydana gelen son derece önemli bir savaştır.
   7. Abâsîler Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen hânedan 750-1258 
        1. Mansûr (754-775) Abbâsî halifesi
        2. Hârûn er-Reşîd (786-809) Abbâsî halifesi 
        3. Müstazhir-Billâh (1094-1118) Abbâsî halifesi.
   8. Sâmânîler 819-1005 
        1. Sâmânî hükümdarı İsmail b. Ahmed (892-907) 
   9. Karahanlılar 840-1042 
        1. Karahanlı Hanı Hârun Buğra Han (ö. 382/992)
        2. ⊗1007-Kantarat-ü Çarhıyân Savaşı 
   10. Seferîler 861-1003 
   11. Fatîmîler, Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti 909-1171 
   12. Büveyhîler, İran ve Irak’ta hüküm süren Deylem asıllı bir hânedan 932-1062 
   13. Gazneliler, Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir Müslüman-Türk hanedanı 963-1186 .
   14. Mervaniler, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Hısn Keyf, Maden, Cizre’yi içine alan ve yaklaşık bir asır hüküm süren bir devlettir 983-1085 
   15. Hârizmşahlar, Hârizm ve İran’da hüküm süren Türk-İslâm hanedanı 1097-1231 .
        1. Anuş Tekin (Tegin) (? – 1096) Selçuklu devlet adamı, Harezm valisi.
        2. Atsız b. Muhammed (1128-1156) Hârizmşahlar Devleti Hükümdarı.
        3. Alaaddin Muhammed Harezmşah (1200-1221)
        4. Celaleddin Harzemşah (1220-1231) Harzemşahlar Devleti Hükümdarı
         1. ⊗Yassı Çemen Savaşı (1230) Anadolu Selçuklu Devleti-Harzemşahlar
   16. Zengîler 1127-1233 
        1. Zengî Sultanı İmâdüddin Zengi (1127-1146)
   17. Eyyûbîler 1171-1348 
        1. Eyyûbî Sultanı Selâhaddin Eyyûbî (1171-1193)
         1. ⊗Hittîn Savaşı (583/1187) Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Haçlılar’ı bozguna uğrattığı ünlü meydan savaşı.
   18. Memlükler 1250-1517
        1. Memlük Sultanı Şeyh el-Mahmûdî (1412-1421)
        2. Memlük sultanı Kansu Gavri (1501-1516)
         1. ⊗Mercidabık Savaşı (24 Ağustos 1516) Osmanlı Devleti-Memlük Devleti
        3. Tomanbay (1516-1517) Son Mısır Memlük sultanı.
         1. ⊗Ridaniye Savaşı (1517) Osmanlılar-Memlükler
   19. Tibet 7 yy.
   20. Majapahit İmparatorluğu (700-1380)
         1. Majapahit Kralı Vikramarvaddhana (1386-1429
 1. Moğollar 1911
  1. Moğol Kronolojisi
  2. Karahoca Uygur Krallığı (991-1209)
  3. Karahıtaylar (1130-1211)
  4. Moğol İmparatorluğu (1206-1368)
  5. Kubilay Hanlığı, Yuan Hanedanı (1271-1368)
  6. Altın Orda Devleti (1242-1502)
  7. Çağatay Hanlığı (1227-1347)
  8. İlhanlılar (1256-1336)
  9. Kuzey Yuan Hanedanı (1368-1635)
  10. Kazan Hanlığı (1438-1552)
  11. Astrahan Hanlığı (1446-1556)
  12. Kırım Hanlığı (1441-1783)
  13. Sibir Hanlığı (1464-1598)
  14. Nogay Ordası (1398-1642)
  15. Doğu Çağatay Hanlığı (1347-1570)
  16. Timurlular (1370-1507)
  17. Celâyir Sultanlığı (1340-1432)
  18. Babür İmparatorluğu (1526-1858)
  19. Moğolistan (1911-günümüz)
 2. İngiltere, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 1922
  1. İngiltere Kronolojisi
  2. Keltler MÖ. 800-MS. 400 
  3. Roma Britanyası
  4. Britanya'da Roma hakimiyetinin sonu 383-410 
  5. Anglosakson İstilası (410-1066)
  6. Angluslar, Anglosaksonları meydana getiren Cermen halkı
  7. Saksonlar, Angluslar ve Jütler ile karıştırarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır.
  8. Jütler 5. yüzyılda Büyük Britanya ' yı istila eden Anglus ve Saksonlara katılmışlar
  9. Yedi krallık
  10. Norman İstilası 1066-1154 
  11. İskoçya Krallığı, 843-1707 
  12. İngiltere Krallığı 927-1707 
  13. İrlanda Krallığı 1542-1801 
  14. Büyük Britanya Krallığı 1707-1801 
  15. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı, 1801-1922
  16. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 1922 
 3. Almanya, Almanya Federal Cumhuriyeti 1990
  1. Almanya Kronolojisi
  2. Cermenler,  MÖ.200- MS. 800 
  3. Karolenj İmparatorluğu, 700-800 
  4. Doğu Frank Krallığı, Alman Krallığı 'nın ilk hali. 840-962 
  5. Alman Krallığı, Karolenj İmparatorluğu'nun doğusundaki toprakları içine alan bir devlet. 843-962 
  6. Kutsal Roma İmparatorluğu, Alman Krallığı temelinde olsa da, aslında bir devletçikler bütünü. 962-1806 
  7. Ren Konfederasyonu, Birinci Fransız İmparatorluğu'na bağlı Alman krallık ve prensliklerinden oluşan birlik. 1806-1813 
  8. Alman Konfederasyonu, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun boşluğunu doldurmak amacıyla kurulan konfederasyondur. 1815- 1866 
  9. Kuzey Almanya Konfederasyonu, Alman devletlerinin, Prusya önderliğinde kurdukları birlik. 1867- 1871 
  10. Alman İmparatorluğu, Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin birleşmesiyle oluşan birleşik Alman devleti. 1871- 1918 
  11. Weimar Cumhuriyeti, Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayıp Adolf Hitler'e kadar süregelmiş dönem. 1918 1933 
  12. Nazi Almanyası Üçüncü Reich, 1933-1945 , 
  13. İşgal Almanyası, 1945-1949 
  14. Saar Protektorası 1947-1956 
  15. Batı Almanya, Federal Almanya 1949-1990 
  16. Doğu Almanya, Demokratik Almanya 1949-1990 
  17. Batı Berlin 1949-1990 
  18. Almanya, 1990 
 4. Amerika Birleşik Devletleri 1776       (Farklı Kaynak; Amerika Birleşik Devletleri)
  1. 1707-1801 Büyük Britanya Krallığı
  2. 1607-1776 On Üç Koloni
  3. 1776- Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (2 Temmuz 1776) 
  4. 1775-1783 Amerikan Bağımsızlık Savaşı 
   1. Truman Doktrini (1947) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.
   2. Marshall Planı (1948-1951) II. Dünya Savaşı sonrasında ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir.
 5. Yunanistan, Helen Cumhuriyeti 1975
  1. Yunanistan Kronolojisi
  2. Kiklad (MÖ. 3000)
  3. Girit Uygarlığı (MÖ. 3500)
  4. Miken Uygarlığı (MÖ. 1600-MÖ. 1100)
  5. Yunan Karanlık Çağı (MÖ 1100–MÖ 750)
  6. Arkaik Yunanistan (MÖ. 700-MÖ. 480)
  7. Klasik Yunanistan (MÖ. 400-MÖ. 300)
  8. Helenistik Yunanistan
  9. Roma Yunanistanı (MÖ. 146. MS. 330)
  10. Bizans Yunanistanı
  11. Frank ve Latin devletler
  12. Osmanlı Yunanistanı (1458-1828)
  13. Yedi Ada Cumhuriyeti (1800-1815)
  14. Yunan İsyanı (1821-1829)
  15. Birinci Helen Cumhuriyeti (1822-1832)
  16. Yunanistan Krallığı (1832-1924/1944-1967)
  17. İkinci Helen Cumhuriyeti (1924-1936)
  18. Metaksas Rejimi (1936-1941)
  19. Mihver işgali (1941-1945)
  20.  Ulusal Kurtuluş Siyasi Komitesi (10 Mart 1944-9 Ekim 1944)
  21. Yunan İç Savaşı (1946-1949)
  22.  Askerî Cunta (1967-1974)
 6. İtalyan Cumhuriyeti 1946     (Farklı Kaynak; İtalya)
  1. İtalya Kronolojisi
  2. Etrüskler MÖ. 600-MÖ. 200 
  3. Roma Krallığı MÖ. 753-MÖ. 509 
  4. Roma Cumhuriyeti MÖ 509-MÖ 27 
  5. Roma İmparatorluğu MÖ 27-MS 395 
  6. Batı Roma İmparatorluğu 395-476 
  7. Sicilya Emirliği 965-1072 
  8. Napoli Krallığı 1285-1816 
  9. Sardinya Krallığı 1297-1861 
  10. Floransa Cumhuriyeti 1115-1532 
  11. Denizci cumhuriyetler
  12. İtalya Savaşları 1494-1559 
  13. İtalyan Cumhuriyeti (Napolyon) 1802-1805 
  14. İtalya Krallığı 1805-1814 
  15. İtalya'nın birleşmesi 1861 
  16. İtalya Krallığı 1861-1946 
  17. İtalyan Sosyal Cumhuriyeti 1943-1945 
  18. İtalyan Cumhuriyeti 1946 
 7. Sırbistan Cumhuriyeti 2006
  1.  Sırbistan Kronolojisi
  2. Sırbistan Krallığı (Orta Çağ) (1217-1346)
  3. Sırp İmparatorluğu (1346-1371)
  4. Sırbistan Prensliği (Orta Çağ) (1371-1403)
  5. Sırp Despotluğu (1403-1500)
  6. Osmanlı İmparatorluğu Semendire Sancağı (1459–1817)
  7. Osmanlı İmparatorluğu Sirem Sancağı (1541–1699)
  8. Osmanlı İmparatorluğu Kosava Vilayeti (1877–1913)
  9. Osmanlı İmparatorluğu Yeni Pazar Sancağı (1864–1913)
  10. Sırbistan (Habsburg) (1718-1739)
  11. Sırbistan Prensliği (1817-1882)
  12. Sırbistan Krallığı (1882-1918)
  13. Yugoslavya Krallığı (1918-1945)
  14. Sırbistan (1941-1944)
  15. Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti (1945-1990)
  16. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (1992-2003)
  17. Sırbistan-Karadağ (2003-2006)
  18. Sırbistan Cumhuriyeti 2006
 8. Bulgarsitan 1908
  1. Bulgaristan Kronolojisi
  2. Büyük Bulgar Hanlığı (632-668)
  3. İdil Bulgarları
  4. Birinci Bulgar İmparatorluğu (681-1018)
  5. İkinci Bulgar İmparatorluğu (1185-1396)
  6. Bulgaristan (5 Ekim 1908)
 9. Rusya Federasyonu 1991
  1. Rusya Kronolojisi
  2. Kiev Knezliği, İsveçli Vikingler (iskandinavlar) 882-1240 
  3. Vladimir-Suzdal Knezliği 1157-1331 
  4. Moskova Knezliği 1340-1547 
  5. Rusya Çarlığı 1547-1721 
  6. Rus İmparatorluğu, 1721-1917 
  7. Rus Cumhuriyeti 1917 (15 Mart-7 Kasım) 
  8. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1917-1922
  9. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1922-199
 10. İspanya 1931
  1. İspanya Kronolojisi
  2. Endülüs Emevî Devleti (756-1031)
  3. Tavaif-i Mülk (1031-1090 )
   1. Algeciras Emirliği
   2. Almeria Emirliği
   3. Badajoz Emirliği
   4. Kurtuba Emirliği
  4. Murâbıtlar (1040-1147)
  5. Muvahhidler (1121-1269 )
  6. Gırnata Emirliği (1232-1492)
  7. İspanyol İmparatorluğu (1492-1898) 
  8. İspanya 1931
 11. Avusturya 1955
  1. Avusturya Kronolojisi
  2. Habsburg Hanedanı
  3. Kutsal Roma İmparatorluğu (962-1806)
  4. Avusturya Arşidüklüğü (1453-1806)
  5. Habsburg Monarşisi (1526-1804)
  6. Avusturya İmparatorluğu (1804-1867)
  7. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu (1867-1918)
  8. Alman-Avusturya Cumhuriyeti ( 1918-1919)
  9. Birinci Avusturya Cumhuriyeti (1919–1934)
  10. Avusturya'nın ilhakı (1938
  11. İşgal Avusturyası (1945-1955)
  12. İkinci Avusturya Cumhuriyeti 1955
 12. Yemen (Kuzey Yemen 1918), (Güney Yemen 1967) (Birleşme 1990)
  1. Saba Krallığı
  2. Evsan Krallığı
  3. Maîn Krallığı (Mö. 700)
  4. Himyar Krallığı (Mö. 110-MS. 525)
  5. Aksum Krallığı (100-960)
  6. Sasani İmparatorluğu (224-651)
  7. Dört Halife devri
   1. Hz. Ömer, Hulefâ-yi Râşidîn’in ikincisi (634-644) 
  8. Emevîler (661-750)
  9. Abbâsîler (7501258)
  10. Suleyhiler
  11. Eyyûbîler (1171-1252)
  12. Resuliler
  13. Yemen Eyaleti,       Osmanlı İmparatorluğu Eyaleti (1517-1864)
  14. Yemen Vilayeti (1864)
  15. Yemen Mütevekkili Krallığı (1918-1962)
  16. Yemen Arap Cumhuriyeti (1962-1990)
  17. Güney Yemen (1967-1990)
  18. Yemen Demokratik Cumhuriyeti (21 Mayıs 1994-7 Temmuz 1994)
  19. Yemen
  20. Yemen Devrimi (27 Ocak 2011-27 Şubat 2012)
 13.  Türkiye Cumhuriyeti 1923
  1. Göktürkler (552-744)
  2. Göktürk Kronolojisi
  3. İlk Göktürk Kağanlığı 552-588
  4. Birinci Doğu Göktürk Kağanlığı (581-630)
  5. Batı Göktürk Kağanlığı (583-659)
  6. İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı (682-745)
  7. Oğuz Yabguluğu (750-1055)
  8. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
  9. Selçuklu Kronolojisi
  10. Anadolu Selçuklu Devleti (1060-1308)
  11. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
  12. Osmanlı Kronolojisi
  13. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (1920-1923)
  14. Türkiye Kronolojisi
  15.  Türkiye Cumhuriyeti 1923
 14. İran İslam Cumhuriyeti 1979
  1. İran Kronolojisi
  2. İran (Akhamenit) Medeniyeti (MÖ:3.000)
  3. Pişdâdî Hanedanı
  4. Keyânî Hanedanı
  5. Elam MÖ. 3000 
  6. Akad İmparatorluğu MÖ. 2334-MÖ. 2150 
  7. Kassitler MÖ. 1900
  8. Yeni Asur İmparatorluğu MÖ 911-Mö. 619   (Asur İmparatorluğu)
  9. Urartular MÖ.1000-MÖ.600
  10. Manna Krallığı MÖ. 900-MÖ. 600
  11. Ahameniş İmparatorluğu MÖ 550-MÖ 330
  12. Persler , Pers İmparatorluğu MÖ. 555-334 
  13. Med İmparatorluğu MÖ. 678-MÖ. 549
  14. Part İmparatorluğu MÖ. 247-MS. 224
  15. Sasani İmparatorluğu 224-651
  16. Safevî Devleti 1501-1736
  17. Hotakî Hanedanı 1709-1738
  18. Afşar Hanedanı 1736-1796
  19. Talış Hanlığı 1747-1826
  20. Zend Hanedanı 1753-1794
  21. Kaçar Hanedanı 1789-1925
  22. 1925-1979 Pehlevî Hanedanı
  23. 1979-19179 İran Geçici Hükûmeti
  24. 1979 İran İslam Cumhuriyeti
 15. Irak Cumhuriyeti 1958
  1. Irak Kronolojisi
  2. Müslümanlar tarafından fethedilmesi 637
  3. Emeviler
  4. Abbasiler
  5. Selçuklular 1055
  6. Moğol istilası 1258 
  7. Akkoyunluların hâkimiyeti (1444-1467)
  8. Safeviler (1499-1508)
  9. Osmanlı İmparatorluğu (1639-1917)
  10. Irak Mandası (1920-1932)
  11. Irak Krallığı (1932-1958)
  12. Irak Cumhuriyeti (1958)
  13. Lübnan (22 Kasım 1943) Akdeniz’e kıyısı olan ülke.
  14. Suriye (Fransa’dan bağımsızlığı 17 Nisan 1946)
  15. Libya (Birleşik Krallık ve Fransa’dan kurtulması 24 Aralık 1951)
 16. Tunus Cumhuriyeti 1956
  1. Tunus Kronolojisi
  2. Kartaca (MÖ. 814)
  3. Emevîler (661-750)
  4. Abbâsîler (750-800)
  5. Ağlebîler (800-909)
  6. Fâtımîler (909-973)
  7. Zîrîler (973-1148)
  8. Norman (1148-1160) 
  9. Muvahhidler (1160-1229) 
  10. Hafsiler (1229-1574)
  11. Osmanlı İmparatorluğu Tunus Eyaleti (1574-1881)
  12. Tunus Fransız Protektorası (1881-956)
  13. Tunus Krallığı (1956-1957)
  14. Tunus Cumhuriyeti (1957)
  15. Habib Burgiba Yönetimi (1957-1987)
  16. Zeynel Abidin Yönetimi (1987-2011) 
  17. Yasemin Devrimi (2011)
  18. Fas (İspanya’dan Bağımsızlık 7 Nisan 1956) frika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
  19. Çad (Fransa'dan bağımsızlık 11 Ağustos 1960)
  20. Nijerya (İngiltere'den bağımsızlık 1 Ekim 1960)
  21. Cezayir (Fransa’dan Bağımsızlık 5 Temmuz 1962) Kuzey Afrika’da müslüman ülke.
  22. XV. İsrail, Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.19