Likyalılar (MÖ:1.400)

Likya, Anadolu’nun güney batısındaki Teke Yarımadası’nda ve Antalya Körfezinin batısında yer alır. Batısında  Karia, doğusunda Pamphylia, kuzey doğuda Pisidia ve kuzeyde Phrygia ile çevrelenmiş olan bölge Toros (Taurus) Sıradağları’nın uzantılarıyla örtülüdür. Kocaçay/ Eşen Çayı (Xanthos), Alakır (Lymiros) ve Karasu/ Başgöz Çayı (Arycandos) gibi büyük nehirlerce sulanan bölge dağlar arasındaki yüksek verimli ovalarla ve sedir ve servi ağaçlarının yetişebildiği yaylalarla kaplıdır. Bu bölge günümüzde doğal ve tarihi zenginlikleriyle ülkemizin ve dünyanın en önemli turistik yörelerinden biridir.   Likya, aynı zamanda bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon ve daha sonra da Roma İmparatorluğu’nun bir eyaletidir. Likya “Işık Ülkesi” anlamına gelmektedir. Likya kültürü ve uygarlığı konusunda yeterli ve kapsamlı bilgi sahibi olduğumuz söylenemez. Kültür ve uygarlık düzeylerini henüz tamamı keşfedilememiş, ve kazıları yapılamamış şehirlerinden ve antik çağın Hitit, Mısır, Grek ve Roma dökümanlarından bilebilmekteyiz. Bu dökümanlara göre Anadolunun bu bölgesinde kayıtlarda “Lukka” veya “Ruwku” olarak adlandırılan insanlar yaşamaktadır. Bu insanlar bir çeşit Fenike alfabesi kullanmakta ve kendi yazılı metinlerinde kendilerini “Trmmli” (Tremil) olarak adlandırmaktadırlar. Likyalıların törelerine göre, babaları yerine analarının adını kullanmalarıdır. Bir Likyalı’ya kim olduğu sorulduğunda, adını , anneannesinin, büyük anneannesinin ismini söyleyerek cevap verir. Hür bir kadının bir köleden çocuğu olursa yasal sayılır. Buna karşılık, toplum içinde ne kadar önemli bir yeri olursa olsun, hür bir erkekle, bir yabancı kadının veya metresinin çocuğuna vatandaşlık hakkı tanınmaz. Tarihte bilinen ilk demokratik birliği kurmuş olmakla bilinen Likyalılar, farklı şehirlerden bir araya gelmiş olmalarına rağmen, ortak bir kültür yaratmışlardır. Özünde Likya kentlerinin ve vatandaşlarının, demokratik bir yasa çerçevesi içinde oylama esaslı seçimle yönetilmelerine dayanan ‘Likya Birliği’nin en önemli kentleri Patara (başkent), Xanthos, Pinara, Olympos, Myra ve Tlos’tur. Bunlara daha sonra Phaselis de eklenmiştir. Kaynak Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.