Luvi Krallığı/Luviler (MÖ: 2.300-1400)

Luvi Krallığı (tahmini olarak  2000-1400), Batı Anadolu‘da kurulduğu ve başkenti Apasa (bugünkü Selçuk) olduğu düşünülen Anadolu uygarlığı. Luvi Krallığı’nın köklerinin MÖ 2300 civarında Luviler‘in Güney Batı Anadolu‘da yerleşik yaşama geçmeye başlamalarıyla atıldığı düşünülmektedir.  Luvi Krallığının  2. bin yılda Apasa‘da kurulduğu tahmin edilmektedir. LuvilerBronz Çağı AnadolusundaOrta Anadoluyu egemenlikleri altına alan Hititlerle etkileşim içine girmiştir. Ayrıca, Batıda Ahhiyawalar ve Minoan Uygarlığı ile olan ilişkilerin yanında; Doğu‘da Babilliler ve Hurriler ile karşılaşmışlardır. Arzavalarla yapılan mücadelelerde başarı gösteren TarhuntadaruLuvi tarihinin en büyük kralı olarak kayıtlarda yer almıştır. Ancak Ege kıyılarında yaşanan bu güç savaşıyla birlikte, MÖ 1900’lü yıllarda Luvi Krallığı’nın merkezi güneye taşınmış; Adana ve çevresi Luvi yurdu haline gelmiştir. Güney Anadolu kıyılarında yaşayan Luviler‘le ilgili ilk kaynaklara Hitit yıllıklarında rastlanmaktadır. Hitit yazıtlarında Luvilerden söz edilirken, bir çeşit ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığı görülür. Luviya veya Luvi Krallığı’nın tam olarak ne zaman yıkıldığı bilinmese de, güneyde Luvi hakimiyetinin bitmesiyle birlikte MÖ 1400’lerde Kizzuvatna devleti kurulmuş ve ülke nüfusunun büyük bölümünü Luviler oluşturmuştur. Kizzuvatna’nın MÖ 1400 yıllarında kurulması Luvi Krallığı’nın da bu yıllarda yıkılmış olabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.