Muvattali (Hitit Kralı) (M.Ö. 1315 – 1282)

Muvattali (M.Ö. 1315 – 1282) babası ölünce yerine Büyük Kral oldu. Hitit Devletinin en büyük ve başarılı krallarından biridir. II. Murşili’nin ikinci karısının ikinci oğludur. Tahta çıktığında Batı Anadolu’da çıkan karışıklıkları kısa sürede halletti. Batıdaki bir ülke olan Vilusa (bunun Troya olma olasılığı vardır) ile Mısır, Babil, Hanigalbat (Hurri), Asur gibi büyük devletlere karşı yapılacak bir savaşta, ordusu ve atlı arabaları ile birlikte Hitit ordusuna katılmak konusunda anlaşma imzaladı.
Muvattali  döneminde  Kaşkalar  ve  Mısır  Hititlerin  en  önemli  meseleleriydi.  Kaşkalar durmadan   saldırıyorlardı.   Mısır   ise   kendine   gelmiş   ve   Suriye   üzerinde   egemenlik mücadelesine girişmişti. Muvattali tahta çıkar çıkmaz kardeşi Hattuşili’yi büyük komutan ve kuzeyin  genel  valisi  olarak  atadı.  Hattuşili  Kaşkalar  karşısında  başarılı  oldu.  Bu  sırada aleyhine çıkarılan dedikoduları da Büyük Kral Muvattali önemsemedi. Muvattali affetmenin önemli olduğunu bilen bir kişiydi. Hattuşili sadece iyi bir komutan değil aynı zamanda iyi bir siyasetçiydi. Önemli Kaşka beylerini toprak vererek kendine bağlıyordu. Bu tip toprak hareketleri daima,  doğru veya yanlış, suiistimal dedikodularının konusu olur.
Hattuşili  Kuzeyde başarılı  olmasına rağmen,  Muvattali,  Mısır sorunu ile  güvenlik  içinde uğraşabilmek için, başkentini Hattuşadan, Adana yakınlarındaki Dattaşşa kentine taşıdı. Muvattali Dattaşşa kentine hazinesini ve tanrıları taşımıştı. Tanrıları giden Hattuşa artık başkent olamazdı. Muvattali kardeşi Hattuşili’ye Kuzeyde iki önemli merkezi vererek ve onu Hakpişşaş kralı ilan ederek hem cömert davrandı ve hem kardeşini tamamen yanına aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir