Sigismund (1368-1437) Roma İmparatoru-Macaristan ve Hırvatistan Kralı

Sigismund 1433 yılından 1437 yılına kadar dört yıl Kutsal Roma İmparatoru ve Lüksemburg Hanedanı’nın son imparatoru. O ayrıca Macaristan ve Hırvatistan’ı en uzun süre yöneten krallardan biri, onun elli yıllık hükümdarlık süresi 1387 yılından 1437 yılına kadardır.
Sigismund
Krallığını Napoli Kralı Ladislas’a karşı korumak için gereksindiği kaynakları 1388’de Brandenburg’u para karşılığında Moravyalı Jobst’a rehin vererek ve Macar köylülerine ağır vergiler koyarak karşılamaya çalıştı. İzlediği yayılmacı dış politika doğrultusunda, ağabeyi IV. Venceslas ile Bohemya soyluları arasındaki iktidar mücadelelerine karıştı. Birçok kez taraf değiştirdikten sonra 1396’da ağabeyiyle barış yaparak Almanya’nın piskopos yardımcısı olmayı başardı. Aynı yıl hızla Macaristan içlerine doğru ilerlemekte olan I.Bayezid (Yıldırım) komutasındaki Osmanlı ordusuna karşı papa IX.Bonifacius’un önderliğinde bir haçlı seferi düzenledi. Eylül 1396’da Niğbolu’da yapılan savaşta Osmanlıiar karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. 1400’de IV.Venceslas’ı devirerek Almanya kralı olan Platin Kontu Rupert’in 1410’da ölmesi üzerine, Moravyalı Jobst’la Alman tahtı için mücadeleye girişti. 1411’de Jobst’un ölümü üzerine seçici prenslerin çoğunun desteğini sağlayarak Almanya krallığına seçildi. 1412-1413 yıllarında Venedikliler’e karşı İtalya’ ya bir sefer düzenledi. Bu seferi sırasında, 1378’de biri Avignon’da diğeri Roma’da olmak üzere iki ayrı papanın papalık üzerinde hak iddia etmesinden beri süren Katolik kilisesi içindeki Büyük Doğu Bölün-mesi’ne son vermek ve kilisenin birliğini sağlamak amacıyla girişimlerde bulundu. Bu iki papadan ayrı olarak Pisa’da papalığım ilan etmiş olan XXIII.Johannes’i bir konsil toplamaya ikna etti. 1414’te Konstanz’ da toplanan konsilin çalışmaları sonucu 1417’de Katolik kilisesi içindeki bölünme son buldu. Bu sırada, görüşlerini savunmak için konsile davet ettiği ve can güvenliğini sağlayacağına söz verdiği Çek din reformcusu Jan Hus’un 1415’te kiliseye karşı geldiği gerekçesiyle yakılarak öldürülmesine engel olmadı. Jan Hus’un izleyicilerinin büyük tepkisine neden olan bu olay 1419’da ağabeyi IV.Venceslas’ın ölümünün ardından vârisi olduğu Bohemya tahtına çıkmasını engelledi. Jan Hus’un izleyicilerinin Bohemya’da başlattıkları dinsel ve ulusal ayaklanma sırasında birçok kez yenilgiye uğradı ve Bohemya tahtına ancak ölümünden bir yıl önce, 1436’da çıkabildi. 1428’de Osmanlılar’a karşı yeni bir sefer düzenleyerek yenilen Sigismund, 1431’de İtalya’ya giderek Lombardiya tahtını ele geçirdi. 1433’te ise Kutsal Roma-Germen imparatoru olarak taç giydi. Ölümünden sonra tek çocuğu olan kızı Elisabeth’in kocası Habsburg sülalesinden Avusturya Dükü V.Albercht, (1397-1439) II.Albert adıyla Macaristan Bohemya ve Almanya kralı oldu. Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir