Batı medeniyetleri

Batı medeniyetleri: ’Mesopotamyanın güneyinde Zağros dağlarının güney batı etekleri ile Basra körfezi arasında kalan dar şeridin ve onun bitişiğinde dümdüz uzanan Şattülarabın münbit arâzîlerinde ‘buğday’ ile ‘arpa’ eken ‘Güney batı Asya medeniyet beşiği’nden çıkıp Mesopotamyanın tamamına, Mısıra, Anadoluya, Arabistana, Akdeniz ile Adalardenizi (Ege) havzalarına ve bütün Avrupaya yayılmış ‘Batı medeniyetleri câmiası’na gelince; bunlar da, bellibaşlı on bir tânedir: 1) İlkçağ (Fr&İng Ancient) Mesopotamya ― Sümer, Babil, Akat, Asur―; 2) Doğu Akdeniz ― Filistin, Fenike–Kartaca, Israil-Yahudî-İbrân, Girit–Miken―; 3) Mısır; 4) Anadolu ― Çatalhöyük, Hatti, Hitit, Urartu, Lidya, Frigya…―; 5) İran (Pehlevî–Sasanî); Doğunun yanısıra, Batının da parçası. 6) Eskiçağ (Fr&İng Antique) Ege ― Atina, Isparta, İyonya, Güney İtalya, Sicilya, Makedonya, Helenistik (Efes, Bergama, İskenderiye, Urfa-Harran)―; 7) Roma; 8) Hırıstıyan ― Ortodoks Bizans, Gregoryenlik, Gnostiklik, Nasturîlik, Süryânîlik…― ile Ortaçağ Hırıstıyan Avrupa ―Katoliklik―; 9) İslâm ― Arap (Dört Halîfe Devri, Emevîler, Abbasîler), İran (Acem), Türk (Karahanlı– Selçuklu–Osmanlı), Hint (Mogul), Mağrip (Kuzey batı Afrika), Endülüs (Ispanya), Malay aralı (Açe, Cava)―; 10) Yeniçağ dindışı Batı Avrupa ―Yenidendoğuş (Fr Renaissance) İtalyası, Aydınlanmacı–Positivcilik Fransası, Ticâretci (Fr Mercantilisme) Felemenk ile İngiltere, Dinî ıslâhâtcı (Fr Réformation, Protestantisme) Almanya―; ve Çağdaş Küreselleştirilen İngiliz-Yahudî medeniyetleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir