Doğu medeniyetleri

Doğu medeniyetleri: ‘Sulu pirinç tarımı’na geçen ‘Doğu ile Güney doğu Asya medeniyet beşiği’nden neşet etmiş ‘ medeniyetler. Bahsettiğimiz medeniyetlerin oluşturdukları câmialarda özgün biçim ile yön verici olanlara ‘yıldız’, bunları izleyerek biçimlenenlereyse ‘uydu medeniyetler’ yahut ‘uydu kültürler’ diyoruz. Bu cümleden olmak üzre, ‘Doğu medeniyetleri câmiası’nda başlıca üç yıldız ―merkezî― medeniyetten söz edilebilinir. Yıldız Medeniyetler: 1) İlkçağ Çin, 2) Hint (Vedanta) 3) İslâmöncesi İran (Akhamenit) Bunların yörüngesindeyse, Yörünge Medeniyetler 1) Doğu Asya; Japon ile Kore vb., 2) Orta Asya; Moğol, Tibet ile İslâmöncesi Türk (Göktürk–Uygur) örnekleri gibi, 3) Güney doğu Asya; Vietnam, Kimer (Khmer), Siyam (Thay), Miyanmar (Burma) ile İslâmöncesi Malay çeşidi, 4) Güney Asya; Sirilanka (Seylan) gibi, kültürler yahut medeniyetler yer alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.