Zoser (MÖ:2667-2648) Antik Mısır Firavunu

Zoser, Antik Mısır‘ın üçüncü hanedanında bir firavun. Yunancada Tosorthros ve Sesorthos adıyla bilinmektedir. Kral Khasekhemwy ile kraliçe Nimaethap’ın çocuğu olan Zoser’in kendi adına yapılmış bir piramidi bulunmaktadır.

Kral Zoser, 2686-2613 yıllarında hüküm süren Üçüncü Hanedan döneminde yaşamıştır. Bu dönem, eski krallık döneminin başlangıcıydı. MÖ 2667 yılında doğmuş ve MÖ 2648 yılında ölmüştür. Kral Zoser’in piramidi olan Step Pyramid of Saqqara’nın, Mısır’da inşa edilen ilk piramit olduğu sanılmaktadır ve bu yapı Mısır’da ayakta kalan en eski taş yapıdır. Kral Zoser’in piramidi mimar Imhotep tarafından inşa edilmiştir. Yapımında çoğunlukla kerpiç tuğlalar kullanılmıştır. Step Pyramidi’nin büyüklüğü Kral Zoser’in gücünü göstermektedir ve firavunlara özel, seçkin mezar yapımının başlangıcı olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir