Hattiler .(M.Ö. 2350-2150)

Anadolu Yarımadasının bilinen en eski adı Hatti Ülkesi‘dir. İlk olarak Mezopotamya kaynaklarında, Akkad Sülalesi döneminde bu adlandırmaya rastlanır.(M.Ö. 2350-2150) Hattiler, Anadolu’nun adı bilinen en eski yerli halkıdır. M.Ö. 3000’lerin ortalarından itibaren küçük krallıklar ve beylikler halinde yaşadıkları bilinmektedir. Anadolu’daki Hatti beylikleri bir prohistorik (öntarih) uygarlığıdır. Başka bir deyişle onlar henüz yazı kullanmadığı için tarihsel sürece ait değillerdir. Bazı kaynaklarda Hititler’in Hattiler’in devamı olduğu belirtilse de bu yaygın bir yanlıştır. Hattiler, Hititler’den önce Anadolu’da yaşamış ve bir çok yönden Hititler’i etkilemiş bir uygarlıktır. Hatta Hititler, Hatti ülkesinin siyasi üstünlüğünü ele geçirdikten sonra bile elde ettikleri topraklara “Hatti Ülkesi”  demeye devam etmişlerdir. Hatti kültürü, Hititler üzerinde o kadar etki bırakmıştır ki, Hititler Pantheonu’nun (Tanrılar Topluluğu) en önemli tanrıları Hatti kökenlidir. Hititler’in İlluyanka ve Telipinus efsaneleri de Hatti Uygarlığı’nın ürünleridir.     “Gökten Düşen Ay Tanrısı” Hattice ve Hititçe yazılmış bir Hatti efsanesidir. Metinde Ay’ın gökten düşüşü üzerine Fırtına Tanrısının korkunç bir gök gürültüsü şimşek ve ardından da yağmur göndermesi tasvir edilmektedir. Hattiler’e ait eserlerin en önemlileri Orta Tunç Çağında, Çorum Alacahöyük’te, Amasya Mahmatlar’da ve Tokat Horoztepe’de bulunmuştur. Yapılan kazılar sonucunda altın taç, kemer tokaları, kolye, bilezik, süs eşyaları ile çeşitli kaplar ortaya çıkarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.