Anuş Tekin (Tegin) (? – 1096) Selçuklu devlet adamı, Harezm valisi.

Anuş Tegin (? – 1096/97), Selçuklu devlet adamı, Harezm valisi. Hayatının ilk yılları hakkında bilgi bulunmamaktadır. 13. yüzyıl yazarlarından Reşidüddin’ in Câmi’ut-Tevârîh adlı eserinde Nuştekin Gurca adıyla bahsettiği Anuş Tegin’i Oğuzlar’ ın Beğdili boyuna mensup göstermiştir. Selçuklu idarecilerinden Bilge Tigin tarafından Garcistanlı birisinden köle olarak satın alındı. Bundan dolayı kendisi Anuş Tigin Garcai olarak da anılmıştır. Saray hizmetine alındıktan sonra burada yetiştirildi. Sarayda yükselerek Melikşah’ ın Taştdarı oldu. Bu makamdakilere verilen Harezm valiliği görevine de getirildi[1] Harezm valiliği görevindeyken burayı özerk bir bölge gibi idare etti ve onun soyundan gelenler Harezmşahlar Devleti’ni kurdular. Yeminüddin lakabını da taşıyan Anuş Tegin, 1097 yılında öldüğünde oğlu Kutbeddin Muhammed Harezm valisi oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir