Lehistan-Rusya Savaşı (1605-1618)

1605-1618 Lehistan-Rusya Savaşı 17. yüzyılda Lehistan-Litvanya Birliği ve bu birliğe bağlı derebeylerinin komutasındaki paralı askerlerin taht kavgası içinde iç savaş ortamına sürüklenmiş olan Rusya Çarlığı‘nı istila etmesiyle başlayan savaştır. bu dönem Rus tarihinde Karışıklık Dönemi olarak adlandırılmıştır. 1610-1617 yılları arasındaki İngria Savaşı döneminde savaşa İsveç İmparatorluğu da dahil olmuştur. Savaş sırasında çok sayıda tarafın farklı istekleri olmuştur. Küçük sınır değişikliğinden Rus Çarlığı tahtının ele geçirilmesine kadar çeşitli istekler gündeme getirilmiştir. Savaş süreci dört aşamaya bölünebilir. İlk aşamada Lehistan-Litvanya Birliği’nden bazı asiller, bazı Rus derebeylerinin de desteğiyle Rus topraklarındaki iç savaşa dahil olup kendi destekledikleri Dimitri‘nin Vasili Şuyski yerine tahta çıkmasına çabalamışlardır. Bu dönemdeki Leh işgali 1605 yılında başlayıp 1606 yılında Dimitri’nin ölümüyle sona ermiştir. İkinci Leh işgal dönemi 1607-1609 arası yaşanır. Bu dönemde Çar Vasili Şuyski, İsveç ile müttefik olur. Bu ittifak üzerine Lehistan-Litvanyabirlikleri yeniden Rusya üzerine yürür. Kluşino Muharebesibaşarısıyla 1610 yılında Moskova‘ya giren Lehler tahtı kendilerine almaya kalkınca savaş şiddetlenecek ve Lehler 1612 yılında şehirden atılacaktır. 1612-1617 dönemi iki taraftaki iç karışıklıklar yüzünden muharebe yaşanmaz. Savaş resmi olarak 1618 yılındaki Deulino Antlaşması ile sonlanır. Lehistan bazı toprakları kazansa da Rusya bağımsızlığını korumuş olur. yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.