Sin, Babil ve Asur’da Ay tanrısı.

Babil ve Asur‘da Ay tanrısı olarak tapılan SinSümer mitolojisindeki Nannanın karşılığıdır. Kaderin tanrısı olarak da anılan Nanna, Enlil ve Ninlil‘in oğludur. Nanna Sümerce “nurlu” veya “aydınlatıcı” mânâsına gelir. Kutsal şehri Ur‘dur. Babil ve Asur‘da ise bu tanrıya Sindenmiş, ve ona Suriye ve Harran‘da da sami ırk tarafından tapınılmıştır. Kanatlı bir boğayı süren Sin’in lapis lazuliden bir bıyığı vardı. Karısı Ningal olan Nanna/Sin, Utu (Shamash – Güneş) ve daha sonraları İştar adını alan İnanna‘nın babasıdır. Bazı metinlere göre İşkur da onun çocuğudur. Sin aynı zamanda İslam öncesi Arabistan‘ın Hadramut bölgesinde tapınılan bir ay ve zenginlik tanrısıdır.[1] Çıkış Akad kralı Naram Sin imparatorluk sınırlarını genişleten fetihlerle büyük bir imparatorluk kurmuş ve daha sonra da tanrılaştırılmıştır.[2] Semboller ve tapınma Takvimin ve bereketin de tanrısı olan Sin’in sembolleri hilal, boğa ve üç ayaklı bir iskemledir. Babil ve Asur‘un büyük şehirlerinde tapınakları bulunan Sin’in iki ana tapınağı vardır; güneyde Ur ve kuzeyde HarranUr‘daki baş tapınağının adı E-gish-shir-gal = “Yüce Işığın Evi”, Harran‘daki tapınağının adı ise E-khul-khul = “Zevklerin Evi” idi. Astral-teolojik sistemde 30 sayısı ile temsil edilirdi. Büyük bir ihtimalle 30 sayısı bir kameri aydaki ortalama gün sayısından (yaklaşık 29.53) türemiştir. Sin (Nanna – Ay), Shamash (Utu – Güneş) ve İştar (İnanna – Dünya) ile birlikte Mezopotamya tanrılarının ikinci üçlüsünü oluştururlar. Yazının devamı.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.