Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında.

Karlofça Antlaşması26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (AvusturyaVenedik ve Lehistan) arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Gerileme Dönemi‘nin başlangıcı olarak sayılmaktadır. Karlofça bugünkü (AlmancadaKarlowitzSırpçada Сремски Карловци (Sremski Karlovci)) Sırbistan‘ın sınırları içinde yer alan küçük bir kasabadır. Antlaşma, 16831698 yılları arasındaki Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları‘nın sonucunda imzalanmıştır.

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları

Sultan II. Mustafa döneminde OsmanlılarAvusturya üzerine üç büyük sefer düzenlediler. Papa XI. Innocentius 1684‘te Osmanlı İmparatorluğu’na karşı “Kutsal İttifak” adı altında AvusturyaLehistan ve Venedik‘ten oluşan bir ittifak oluşturdu. 1686’da bu ittifaka Rusya da katıldı. Erdel‘de yapılan bir sıra muharebeler yanında VenediklilerMorave Dalmaçya‘ya, Lehistan ise Boğdan‘a saldırmışlardı. Uzun süren savaşlar sonunda Osmanlı İmparatorluğu yorgun düştü. Aynı dönemde Rusya‘nın başına I. Petro geçmişti. I. Petro; ordusunu modernize etmiş, boğazlardan Akdeniz‘e inme ve Karadeniz‘e egemen olma çabalarına girişmişti. 1695‘teki saldırıda başarısız olmuş; fakat bir yıl sonra Azak Kalesi‘ni ele geçirmişti (6 Ağustos 1696). Ancak Osmanlı İmparatorluğu, ordusunun 11 Eylül 1697‘de Zenta Muharebesi‘nde uğradığı yenilgi ile bir anda savunmasız kaldı. Özellikle İngiliz ve Hollanda hükûmetlerinin araya girmesi sonucu Sultan II. Mustafa, barış müzakerelerine razı oldu.

Müzakereler ve imzalanma

İki ay süren antlaşmanın müzakerelerinde Osmanlı İmparatorluğu’nu Reis-ül Küttab Rami Mehmed Paşa ve Baştercüman Aleksandros Mavrokordatostemsil etti. Kutsal İttifak ülkelerini temsil eden delegeler Avusturya Arşidüklüğü için Kont Franz Ulrich Kinsky, Venedik Cumhuriyeti için Carlo Ruzzini ve Lehistan için Malaçovski idi. Müzakerelere danışman olarak katılan İtalyan asıllı Luigi Ferdinando Marsigli ise antlaşma imzalandıktan sonra 850 km uzunluğunda olan yeni Osmanlı-Avusturya sınırının haritasının çizilip tespit edilmesi için kurulan komisyonun başkanlığını yapmıştır.[1]
Müzakereler sırasında, barış müzakereleri tarihinde ilk defa olarak, taraflar yuvarlak bir masa etrafında toplandılar. Müzakerelerin yapıldığı büyük çadırın dört değişik girişi bulunmaktaydı ve böylece hiçbir taraf için çadıra giriş protokolünde öncelik sağlanmamış oluyordu.
26 Ocak 1699 günü imzalanan Karlofça Antlaşması ile Banat ve Temeşvarhariç, bütün Macaristan ve Erdel Prensliği Avusturya‘ya, Ukrayna ve PodolyaLehistan‘a, Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakıldı. Ruslar ayrıca ele geçirdikleri Azak Kalesi‘nin dışında, ele geçirmeyi düşündükleri Kerç Kalesi‘ni de istediklerinden, Karlofça’da Ruslar ile bir barış antlaşması imzalanamadı. Ancak Ruslarla da iki yıllık bir ateşkes üzerinde mutabakata varıldı. Barış antlaşması, ertesi yıl imzalandı. Ayrıca barışın süresi 25 yıl olarak belirlenirken, antlaşmanın garantör devleti de Avusturya olmuştur.

Sonuçlar

Karlofça Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu‘nun batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Karlofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izlemeye başlamıştır. Ayrıca duraklama dönemi biterken, gerileme dönemi başlamıştır. Avusturya‘nın barış görüşmelerini kabul etmesinin başlıca sebebi batıda çıkması önlenemez olduğu gayet açık olan savaştı. Habsburg Hanedanı‘nın İspanya kolundan olan İspanya Kralı II. Carlos fiziksel ve akılsal olarak kusurlu idi ve ayrıca kendisinin yerine geçebilecek bir çocuğu da yoktu.[kaynak belirtilmeli] İspanyol İmparatorluğu‘na vâris olarak iki değişik hanedan temsilcisi bulunmaktaydı: Birisi Kutsal Roma Germen İmparatoru olan Habsburg Hanedanı‘ndan I. Leopold, diğeri ise Bourbon Hanedanı‘ndan Fransa Kralı XIV. Louis. Her ikisi de İspanya İmparatorları II. Felipe‘nin torunu ve sonraki IV. Felipe‘nin damatları olup her ikisinin de İspanya tahtı üzerindeki iddiası aynı güçte idi. II. Carlos kendine vâris olarak önce I. Leopold‘u seçmişti; ama sonra fikrini değiştirip XIV. Louis‘i vâris yapmıştı. Fransa ve İspanya’nın birleşmesi ve (İspanya’yı da idaresine geçiren) Fransa’nın; Avrupa’nın, Amerika ve Asya’da İspanya kolonilerine sahip süper güçlü ülkesi olarak ortaya çıkması Avusturya’yı olduğu gibi diğer birçok batı Avrupa ülkesini de korkutmaktaydı. Bu karmaşık İspanya veraseti sorununun bir Avrupa savaşı ortaya çıkarması bekleniyordu. Nitekim de Karlofça Antlaşması’ndan 2 yıl geçmeden beklenen oldu ve 17011714 döneminde 13 yıl süren İspanya Veraset Savaşları başladı. Karlofça’ya İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuk yapmaya çok hevesli olmaları ve Avusturya’nın bu antlaşmaya hemen razı olması hep bu beklenen savaş nedeniyleydi. yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir