Kavimler Göçü (375-568) 375`te Hunların akınlarıyla başlayan ve 568`de Lombardların İtalya fetihleriyle son bulan süreç.

Yeryüzündeki her bölge Ortaçağı yaşamış olmakla birlikte hepsinde aynı şartlar altında yaşanmadığı gibi hepsinde ortaya çıkan gelişmeler de bir değildir. Ancak bir olay ya da süreç vardır ki, hem demografik hem de siyasi açıdan tüm Avrupa`yı etkilemiştir. 375`te Hunların akınlarıyla başlayan ve 568`de Lombardların İtalya fetihleriyle son bulan bu sürece Kavimler Göçü denilmektedir. İklim değişikliği, nüfus artışı ve toprak sıkıntısı gibi nedenlerden dolayı hareket eden halklar, birbirlerini yerlerinden etmişler ve yerlerinden edilen topluluklar ise yeni topraklara yerleşmek zorunda kalmışlardır. Örneğin Burgondlar1 Ron kıyılarına, Alemanlar Yukarı Ren bölgesine ve tezimizin konusunu oluşturan İmparator Charlemagne`ın (742-814) atalarının geldiği soy olan Franklar da bugünkü Fransa`nın batı bölümüne yerleşmişlerdir.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.