Vandallar ve Alanlar Krallığı (435-534)

Vandal Krallığı Kuzey Afrika ve Akdeniz adalarında Kral Genserichükümdarlığı altında göçmen Doğu Germen kavmi olan Vandallar tarafından kurulan krallık. Yurtları ve asilleri bilinmeyen Vandallar kavmi Batı Roma İmparatorluğu topraklarına girip Galya (Gallia), Galiçya (İspanya), Endülüs (Hispania Baetica), Kuzey Afrika ve Akdeniz adalarında göçler ve talanlar yapmışlardır. 435’te Batı Roma İmparatorluğu idaresi göçmen Vandal kavmine Mauretania CaesariensisMauretania ve Numidya eyaletlerinde büyük araziler vermiş ve onların bu arazilere yerleşmesini sağlamıştır. Vandal Krallığı kurulduktan sonra Vandallar Akdeniz kıyılarını ve kuzey Afrika’nın içlerini de ellerine geçirmeye başlamışlardır. Kurdukları güçlü donanma ile Akdeniz adalarını da ellerine geçirmişler ve Akdeniz kıyılarına korsan akınları yapıp talancılığa devam etmişlerdir. Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus tarafından Vandal Krallığı’na bu krallığı istila etmek üzere 533’te büyük bir donanma ile General Belisariuskomutasında bir Doğu Roma ordusu göndermiştir. Bu Doğu Roma ordusu Vandal Krallığı ordularına karşı 13 Eylül 533’te Kartaca yakınlarında Ad Decimum Muharebesi‘de ve 15 Aralık 533’te Tricamarum Muharebesi‘de galip gelmiştir. Issız dağlık bir araziye kaçan son Vandal Kralı Gelimer‘in ilkbahar 334’te teslim olması ile bu krallı kaldırılmış ve yerine Bizans İmparatorluğu’na bağlı “Afrika Preatör Valiliği” kurulmuştur. Avrupa tarihlerinde Vandallar ve Vandal Krallığı talancılık (özellikle 455 yılında Vandal Kralı Genseric’in, Roma şehrini yağmalaması ile) tanınıp “sebepsiz yere zarar verme” eylemine vandalizm adı verilmekle nitelemişlerdir. Ayrıca Hristiyanlığın Aryanizm mezhebine koyu inançları olan elit Vandal krallığı idarecilerinin Kalkedon Konsili ile ortaya çıkmış Katolik Hristiyanlığa inanan yerli olarak yaşayan bu arazilerde yerleşmiş olan halka zaman zaman din değiştirmek için dinsel baskılar ve zulümler yapmaları dolayısıyla da tanınıp yerilmişlerdir. Bundan dolayı Avrupalı tarihçiler tarafından baş barbar kavim olarak anılan Vandallar ve Vandal Krallığı medeni ve kültürlü bir sosyeteye sahipti. Vandal Krallığı eğitim ve bilime gayet yüksek değer vermekte idi. Kuzey Afrika’da onlar idaresi altında büyük imar ve bina yapım projeleri geliştirildi. Bu krallıkta çok önem verilen yenilikçi yazarlar ve doğa bilimciler yetişip yaptıkları yayımlarla Batı Roma İmparotorluğu’nun geç Latin uygarlığına büyük katkılar yapmışlardır. yazının devamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.