Teceddüt Fırkası (5 Kasım 1918-5 Mayıs 1919) İttihat ve Terakki Fırkası’nın kendisini feshederek kurduğu partidir.

Teceddüt FırkasıI. Dünya Savaşı‘ndan Osmanlı İmparatorluğu‘nun mağlup olarak çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması‘nın imzalanması üzerine İttihat ve Terakki Fırkası‘nın 1 Kasım 1918’de yaptığı son kongresinde kendisini feshederek 5 Kasım 1918 tarihinde kurduğu partidir. Mondros Ateşkes Anlaşması‘nın imzalanması üzerine ülkeden kaçan ileri gelenlerin ötesinde partinin alt kadrosu Meclis ve bürokrasideki görevlerine devam ediyordu.[1] Damat Ferid Paşa, 5 Mayıs 1919 tarihinde “İttihat ve Terakki Fırkası’nın devamı olduğu” gerekçesiyle Teceddüt Fırkası’nı kapatmıştır.
Yöneticiler
 • Senatör Hüsnü Paşa (Başkan),
 • Babanzade Hikmet,
 • Dr. Tevfik Rüştü (Aras),
 • Faik (Kaltakkıran),
 • Galip Bahtiyar,
 • Hamdi,
 • İhsan,
 • İsmail Canbulat,
 • Mavrokordato Efendi,
 • Mustafa Fevzi,
 • Orfanidis,
 • Parsamyan,
 • Reşit Paşa,
 • Sabri,
 • Sason Efendi,
 • Senatör Seyid Bey,
 • Şemsettin (Günaltay),
 • Yunus Nadi (Abalıoğlu)[2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.