Mitanniler (M.Ö: 1500-1300)

MitannilerM.Ö. 1500 ilâ M.Ö. 1300 yılları arasında Anadolu’da hüküm sürmüş bir devlettir. Halk Hurrilerden oluşmaktayken, yönetici sınıf büyük oranda taşıdığı isimlerden dolayı Indo-Aryan olduğu düşünülen elitlerden oluşmaktaydı. Mitanni, Hititler‘in yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu. Son krallarının adı II. Şattuara idi. Kayıp prens (veya kral) Jiar-Jiara (Mitanni kral listesinde adı geçmez ve II. Şattuara‘nın oğludur), efsanevî bir kişiliğe sahiptir.

Kültür mirası

Ana madde: Urartular
Washshukanni’nin Asurlularca ele geçirilmesinden birkaç asır geçtikten sonra Mitanni tamamıyle AsurlulaştıHurricenin kullanımı ise bütün Yeni Asur İmparatorluğu’nun hudutları içerisinde caydırılmaya başlandı ve netice olarak konuşulan dil bu zamanla yerini Semitik dillerden olan Akadca, sonrasında da Aramiceye bıraktı. Bununla beraber Hurricenin bir lehçesi olan Urartuca, kuzeyde dağlık araziler üzerinde kurulan yeni Urartu Devleti hudutları içerisinde yaşamaya devam etti.[1] M.Ö. X. ve IX. yüzyıllardaki Asur kralları II. Adad-Nirari ve III. Şulmanu-Aşared’in yazıtlarında Hanigalbat ismi coğrafî bir bölgenin adı olarak kullanılmaya devam etti.yazının devamı.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.