Pelekanon Muharebesi (Maltepe ya da Eskihisar Savaşı) (10-11 Haziran 1329)

Pelekanon Muharebesi (veya yanlış olarak Maltepe Meydan Muharebesi), Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik‘i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebe. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

Savaş

Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz’a inmeleri Bizans İmparatorluğu’nu telaşa düşürmüştü. Osmanlı Beyliği tarafından alınan kaleleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik‘ i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak Rumeli‘ den getirttiği iki bin kişilik kuvvete İstanbul ve etrafından katılan kuvvetlerle birlikte Anadolu yakasına Üsküdar‘ a geçti. İmparator 1329 Mayıs’ında Orhan Bey‘ nin üzerine yürüyüp kendisine sahilde Flokren (Darıca ile Tuzla arasında bulunuyor.)kasabasını karargâh yaptı.[1] Bunu haber alan Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında olarak Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkiinde bizzat İmparator’un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı. Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator’un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi’nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusunda panik oluştu. Bu esnada yaralanan İmparator deniz yolu ile İstanbul’a döndü, ordusunun çoğu kaçamadı ve imha edildi.[1]

Sonuç

Orhan Gazi bu zaferden sonra aynı sene içinde tekrar İznik üzerine döndü. Artık kendisine yardım imkanı görmeyen İznik kumandanı bazı şartlarla teslim oldu.[1]

Kaynakça

  1. ^ a b c Osmanlı Tarihi, I. Cilt, 10. baskı, sf: 119,120, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  2. Kaynak WikiZero

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.