Rus İmparatoru I. Nikolay (1825-1855)

. Nikolay, Nikolay Pavloviç (6 Temmuz 1796, St.Petersburg – 2 Mart1855, St. Petersburg, Rusya), 1825-55 arasında Rus çarı. Klasik otokrat tipinin başlıca temsilcisi ve tutucu politikalarıyla Rusya‘nın gelişimini 30 yıl boyunca donduran kişi olarak anılır.

Tahta çıkmadan önceki yaşamı

Çar I. Pavel ile Çariçe Maria’nın oğluydu. Bebekken büyükannesi Çariçe II. Katerina‘nın ölmesinden sonra Büyük Prens adını taşıyan veliaht babası Çar oldu. Zorba, acımasız bir insan olan babasının 1801’de çıkan bir isyanla öldürülmesinden sonra en büyük ağabeyi I. Aleksandr, Çar oldu. Çar I. Aleksandr, Nikolay’da 19 yaş büyüktü. Nikolay, 7 yaşına değin bir İskoçtan ders aldı. 7 yaşından itibaren General Matthew Lamsdorff’tan ders almaya başladı. Nikolay’ın en sevdiği ders askerlikti, iyi bir subay olmak istiyordu. 1814’te Nikolay ve kardeşi Mihail Napolyon Savaşları‘nda görev aldılar. 1815’te Prusyalı Prenses Charlotte (Rusçada Aleksandra) ile evlenen Nikolay’ın bu evlilikten geleceğin Çar’ı II. Aleksandr (1818-1881) doğdu. Ağabeyi I. Aleksandr’ın 1825’te ölmesinden sonra yerine öteki ağabeyi Konstantin geçti. Ancak Konstantin, çeşitli nedenlerle tacı kabul etmeyince Nikolay “I. Nikolay” adıyla tahta çıktı (Aralıkçılar İsyanı).

Çarlık Dönemi, 1825-55

Nikolay Çar olduktan sonra tutucu eğilimlerini gösterdi.Önceki çarın aksine Napolyon Savaşları‘ndaki gericilik ortamında yetişmiş olan yeni çar, Rus panslavizmi ve milliyetçiliğine derinden bağlıydı. Ancak tüm bunlara karşın 1826’da yasama ve yeni kurulan jandarma kuvvetleriyle ilgili 2. ve 3. daireler, 1828’de yardım ve eğitim kurumlarını yönetmek için 4. daire, 1836’da köylerin durumunu iyileştirmek için 5. daire (sonraları yerini Devlet Toprakları Bakanlığı’na bırakacaktı) ve 1843’te Transkafkasya için bir yönetim planı oluşturmak için 6. dairenin kurulması gibi yönetsel alanlarda reformlar yapıldı. 1833’te Eğitim bakanı Kont Sergey Uvarov tarafından ilan edilen Resmi Milliyet Öğretisi 3 temele dayanıyordu: Ortodoksluk, Otokrasi ve Milliyet. Otokrasi, Rus devletinin vazgeçilmez yönetici sayılan çarın egemenliğinin mutlak olması ve sürdürülmesi anlamına geliyordu; bu temel dış politikada Viyana Anlaşması’nın (1845) savunulmasını sağladı. Ortodoksluk resmi kilisenin Rusya’daki önemli rolünü, topluma ve insan yaşamına anlam kazandıran ahlak ve ideallerin kaynağı anlamına geliyordu. Milliyet (narodnost) ise, hanedan ve hükümetin güçlü ve sadık destekçisi sayılan Rus halkını ifade ediyordu. Otokrasiyi korumada kararlı olan, her türlü yeniliğe kuşkuyla bakan I. Nikolay dönemi yenilikçilerin hayalkırıklığına uğramasına ve tutucuların güçlenip çarın etrafında yer almasına neden oldu. Çar, Rusya’nın çok gereksindiği temel reformları gerçekleştiremedi. Serfliğin artık çağ dışı kaldığı bu çağda hala serfliği kaldırmamakta inat etmesini örnek gösterebiliriz. Serflik, Nikolay’ın ardılı II. Aleksandr döneminde 1861’de kaldırıldı. Nikolay, 1830 ve 1848 Devrimlerinin yol açtığı liberal havadan korkarak, gerici uygulamalara sıkı sıkı sarıldı. Hükümdarlığının son yıllarında bir zamanlar başarıyla sürdürdüğü Rus dış politikası çöktü. 1853’te Osmanlı Devleti‘yle patlak veren Kırım Savaşı (1853-56), büyük devletlerin Osmanlıların yanında yer alması yüzünden Rusya’nın yenilgiyle sonuçlandı.Yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.