İngiltere Kralı II. Edward (1307-1327)

II. Edward , tahttan feragatten Sonra Edward Caernarvonlu (d. Nisan 25 1284 , Caernarvon Kalesi, Galler -. O Eylül 1327 , Berkeley , Gloucestershire , İngiltere ), 1307 – 1327 Arasında İngiltere Kralı. Yetkilerini sınırlamak isteyen güçlü baron grubuna karşı uzun ve umutsuz bir bataneye girmiştir ve sonunda karısı ve sevgilisi baronu Roger Mortimer tarafından tahttan indirilmiştir. .

hayatı

II. Edward’ın Minyatür çizimle tasviri.
İngiltere Kralı I. Edward ‘ın dördüncü oğluydu. Babası kral I. Edward Kuzey Galler ülkesi fethedip bu bölgeeninin merkezi olarak Caernarvon kalesini yaptırıyor hemen bir yıl sonra 25 Nisan 1284’te Caernarvon’da doğdu. Edward’din iki ağabeyi, John ve Henry, daha Edward doğmadan ölmüşlerdi. Üçüncü ağabeyi, Alfonso, Ağustos’ta 1284’te öldü. Edward ağabeyi Alfonso’nun ölmesiyle daha fazla altı aylık bir bebekken İngiltere’de veliahtı oldu. Elenor Kastılyalı’nın zamanını Gaskonya ‘da Babasının hükümdarlığı için annesi onuruna gidiyor; Giles Oudenarde’li ve sonra William Blyborough’lu görevlendirildi. Dinnes ve ilk eğitimini annesinin seçtiği Dominiken kesişlerinden aldı. Gençlikte eğitimine mesul olarak Guy Ferre tayin edildi. Edward uzun boylu ve atletik bir genç olarak büyüdü. 1300’den itibaren babası I. Edward’ın İskoçya’yı eline geçirmek için açtığı askeri seferlerde babasına refakat etti. 1307’de Westminster Manastırı ‘ Edward 1300’de saraya ve kendi maiyetine bağlı bir asilin oğlu olan “Piers Gaveston” ile gayet yakın bir ilişki kurdu. Tarihçiler ve biyoğraficilerinin bulunduğu bu yakın ilişkinin kan kardeşliği olduğu iddia ederler; ama bazıları ise ilișkini eşcinsel bir bağlantı oldugunu kabul ederler. 7 Temmuz 1307 ‘de babası I. Edward İskoçya’da bir askeri seferde iken öldü. Babasına refakat eden Edward hemen II. Edward adı ile İngiltere Kralı ilan edildi. Önce İskoçya’da kendine biatmaları için bir tören yapıldı. Ama II. Edward hemen Londra’ya döndü ve 20 Temmuz’da orada tahta çıktığı ilan edildi. Hemen babasının saraydan attırıp sürgüne gönderdiği yakın çevre Piers Gaveston’u af etti. Ona Cornwall Kontu unvanı, Margaret de Clare ile evlenmesini sağladı. Babasının Hazinedar görevini yapmakta olan Piskopos Langton’u görevinden attı ve babasının devlet yönetiminde idarecilerinden olan çok işleci işlerinden atıp istediğin yerde yönetimdarlığı üzerine ona muhalefet edip edilemezdi. 1308’de avrupa gayet güçlü bir hükümdar olan Fransa Kralı IV. Filip’in12 yașında kızı olan İsabella Fransalı ile evlendi. Bayram İngiltere ile Fransa arasında yakin iliskiler için için yapılmıştı. Nikah merasimi 25 Ocak Boulogne da yapıldı. 25 Şubat’ta Westminster Katedralinde büyük törenle taç giyme töreni yapıldı .. Yakın çevre olan Piers Gaveston’u Cornwall kontluğuna getirmesi diğer asil baronlarınin ve yeni kayinbabasi IV. Filip’in ifadesini tepkilerine yol açtı. 1311 ‘de 21 barondan oluşan bir komite, Gaveston’un sürülmesini ve kralın gelirlerini ile atamalar konusundaki yetkilerinin sınırlandırılması talep eden bir belge hazırladılar. “Yönetmelikler (Yönetmelikler”) Edward, Gaveston’ı ülke dışına gönderdiyse de kısa süre sonra geri dönmesine izin verdi. Baronlar buna misilleme olarak Haziran 1312 ‘de Gaveston’ı yakalayarak idam ettiler. Edward, “Yönetmelikler” ‘e Gaveston’un intikamını almak için iptal etmek ve 11 yıl beklemek zorunda kaldım. Bu arada İskoçya kralı Robert Bruce İngiliz egemenliğinin başkaldırdığını. 1314 ‘te İskoçya’ya karşı bir sefer başlatan Edward, 24 Haziran ‘ da Bannockburn Muharebesi ‘nda Robert’de kesin bir yenilgiye uğradı. Bu savaşın aldığı, İskoçya fiilen bağımsızlığını kazandı. Bu arada giden yaygın ve büyük bir kıtlık ortaya çıktı. Bu Edward, iktidarda kaybetti ve kuzeni II. Lancaster Kontu Thomas’ın önderliğindeki baronlar grubu iktidar gücüne eline geçirdi. Baronlar grubunun reisi olan II. Lancaster Kontu Thomas 1315 ‘te İngiltere’nin gerçek idarecisi oldu. Fakat bir süre sonra II. Lancester Kontu’nun yeteneksiz bir yönetici olduğu görüldü. Aymer de Valence Pembroke Kontu Önderliğindeki ılımlı baronlar grubu, 1318 ‘de II. Lancaster Kontu Thomas ile Edward arasındaki hakemlik görevini üstlendiler. Bu sırada Edward on iki yeni yandaş buldu: Baba oğul Hugh le Despenser’lar. Kral, genç Despenser’in Galerisindetoprak taleplerini destekleyince, II. Lancaster Kontu Thomas, Despenser’ları sürgüne aldı. Bunun üzerine Edward, Despenser’ların adını harekete geçti ve ” Mart 1322 ‘de Boroughbridge, Yorkshire‘da yapılan “Boroughbridge Muharebesi”‘ ni kazandı. Bu muharebede esir düşen Baronların komutanı ve reisi olan II. Lancaster Kontu Thomas’ı hemen idam edildi. Baronlara ve feribotlar özel mahkemelere gönderilenp yukarıdan gelen emirler ve mahkemelere tayin edilen özel hakimler hiç yargılananların savunmalarını dinlemeden ya idam edildiler ya da büyük para cezaları; topraklarının devletleştirilmesi ve yakın akrabalrinin da tutuklanması cezalarına çarptırıldılar. Eline geçen arazileri yandaşlarına bağışladı. Ardından, Mart 1322’de baronların denetiminden bütünüyle kurtulmak için “Yönetmelikler” ‘i yürürlükten gitti. Despenser’ler büyük meblağlarda servet ve araziler kendi ellerine geçirdikleri gibi Edward ‘ 1324’te Fransa ile İngiltere arasında bir savaş başladı. Fransa’da yeni tahta geçen IV. Charles İniltere ve kızkardeşişnin kocası olan II. Edward’da daha sert davranmaya başladı. İngiltere elinde olan ama Fransa’ya tabi olan Gaskonya için Fransa Kralı II. Edward’ın şahsen gelip Gaskonya’nın idarecisi olarak gelip kendine biat etmesini talep etti. Fransa ordusu Gaskonya topraklarına girdi ve İki taraf da ordularını hazırladılar. Edward 11.000 kişilik orduyu Fransa’ya göndermeden önce Fransa ile müzakerelere girme kararı aldı. Bu diplomatik müzakereler için kraliçe İsabella Fransalı’yı ağabeyi Fransa Kralı ile görüşmek üzere Paris’e gönderildi. 1322’ye kadar Kraliçe İsabella ile Kral II. Edward’ın evlilikleri dönemin soylu ülkelerdeki sosyal kurallara göre uygun gittiği kabul edilir. Çiftin iki erkek ve iki kız çocuğu olmuştu. (Ama Edward’ın gayrimeşru bir erkek çocuğu da onu buldu.) Ama sonra Despenser’lara bağlılığı ve Kraliçe’nin İskoçya’daki arazilerini kaybetmesi Fransız asıllı karısı Kraliçe 1325 ‘te diplomatik görevle Paris ‘ e gionderdiği zaman Edward ile Kraliçe arasında ilişkiler kopma noktasında idi. İsabella Paris’te ağabeyi olan Fransa Kralı IV. Charles‘dan Despenser’leri iktidardan atmak için destek istedi. Yine Paris’te Kraliçe İsabella İngiltere’den kaçıp sürgünde bulunan baronlar kliği reislerineden olan Mart (İngiltere Galler Limanı) Kontu olan Roger Mortimer’in metresi oldu. Edward’ı devirmek için hazırlıklara girişti. Kraliçe İsabella’daki oğlu Edward ile Eylül 1326 ‘da Flandaralı paralı askerlerden kurulu küçük bir ordu ile Fransa’dan gelip İngiltere ‘ ye çıktı ve bu ordu ile ilerlemeye başladım. İngiliz ordusu kralları olan II. Edward’ı terk etti. Kraliçe ve metresi olmuş Roger Mortimer ile birlikte tüm İngiltere’nin idaresini eline geçirdi. Edward önce İrlanda’ya kaçmak için Gallere kaçtı. Orada bir gemi ile İrlanda’ya kaçmayı hedeflendi. Fakat fena hava saerları genmiyi güneye yöneltti ve gemi gayet güneyde Cardifflimanına sığındı ve oradan Caerphiliy kalesine geçti. İrlanda’da gitmek için Galler’de gidip giderken servetinin bir yerinde orada birakarak oradan daraçı İrlanda’ya gitmek için Galler’de “Neath” ‘dır ihanetçi de bir taraftarı üzerine ele verilip isyancılar tarafından kralı tutmakla görevlendirilen III. Lancaster Kontu olan Henry yakalanıp Kenilworth Kalesi’ne götürülüp orada tutuklandı. Yaşlı Hugh Despenser Bristol ‘da yakalanıp idam edilmişti. Hugh Despenser Genç II. Edward’ın kaçış serüveni bazen daima arada idi ve onunla birlikte yakalanmıştı. Bir yargıç önünde “muhakeme” edildi ve işkence edildikten sonra idamasından cezası verildi; vücutudu bir tezgâha gerilip, hadım edilip, karnı deşilip, cesedi dörde bölünmek suretiye “idam” edildi. Edward’ Kenilworth Kalesi’nde II. Edward isyancılar ve baronların tasarımı ile görüştü> Bu baronlar için ona tahttan feragat ederse oğlu III. Edward ‘ın tahtadan geçebileceğini ama bunuse oğlunun ve tüm sülalesinin kaldırılabilir krallığın yeni bir hanedana geçirileceğini ona bildirler. Bu zorlamalar nedeniyle II. Edwarda tahtından feragat etti; ama guye kendi isteği ile feragat ederek halka ilan edildi. Bazı hukuki sorunlar çözüldükten sonra oğlu olan III. Edward için 2 Şubat ta Westminster Abbey’de taç giyme töreni yapıldı. III. Edward’ın annesi İsebella Fransalı ve sevgilisi Roger Mortimer İngiltere devletinin gerçek idarecisi haline geçtiler. Feragat ettikten sonra Edward Caernarvon’lu adıyla anılan eski kral Nisan 1227’de Roger Mortimer’in kayınbiraderinin kalesi olan Gloucestershire‘daki “Berkeley Kalesi”‘ ne getirildi. Mortimer’in kayın biraderi Thomas Berkeley ve John Maltravers onun tutuklu kalmasından mesul tutuldular. Edward’ın burada büyük bir depresyon geçirdiği oldu. Ölümü büyük tartışmalara yol açıldı. 23 Eylül günü yeni kral olan III. Edward’a babası eski II. Edward’ın 21 Eylül günü Berkeley kalesinde öldüğü haberi verildi. Bazı tarihçiler bu ölüm tarihinin doğru olmasını kabul ediyoruzler. Ölümünün nasıl olduğu de gayet tarışmıştır. Edward, ana Kraliçe İsabella ve sevgilisi ile tarihçilerin oluşumunu Mortimer tarafından öldürtüldüğü üzerine anlaşıyorlar. Thomas Berkeley ve John Maltravers’teki ölümüne sebepler var gayet muhtemeldir bunlar burada hemen kaçıp ortadan kaybolmuşlardır.
II. Edward’ın cesedi mumyalanıp üç ay Berkeley Kalesi’nde saklandığı sonra oğlu III. Edward’ın da katındaki büyük bir törenle Gloucester Katedrali’ndeki buyuk sunağın içinden bir mezara gömüldü. Sonradan mezarlıkta kaymak taşı, bir anıt heykeli ve Purbeck mermerinden bir sütunlu ve kuleli anıt yaptırıldı.

Karısı ve

II. Edward 25 Ocak 1308’de Fransa Kralı İV. Filip’in kızı olan Isabella Fransalı Boulogne’da evlendi. Bu kadın evli çiftin iki erkek ve iki kız çocuğu olmuş ,:
  • III. Edward ( 1312 – 1377 ):, İngiltere Krallığı kralı ,
  • Eltham Kralı (1316 – 1336): Hiç evlenmedi ve hiç çocuğu olmadı.
  • Eleanor Woodstocklu (1318 – 1355): Reinoud II Guelders’li ile Mayıs 1332’de evlendi ve oldu.
  • Joan İskoçya Kraliçesi (1321 – 1362). İskoçya Kralı II. David ile 17 Temmuz 1328’de evlendi. Çocukalri olmadı.
II. Edward’ın gayrimeşru oğlu:
  • Adam FitzRoy (yak. 1307-1322): Babasının 13672’de İskoçya Seferi’ne iştirak verdi. Bu seferden kısa bir müddet sonra öldü. Yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir