Ahmet Kenan Evren (1917-2015) Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Cumhurbaşkanı.

17 Temmuz 1917’de Manisa Alaşehir’de doğdu. Nüfus kayıtlarında bu tarih 1 Ocak 1918 olarak geçer. Babası Fâtih Medresesi’nden mezun olup çeşitli memuriyetlerde bulunan Hayrullah Bey, annesi Naciye Hanım’dır. Rumeli kökenli olan ailenin baba tarafı Preşovalı, anne tarafı Ziştovili’dir. İlkokulun ardından ortaokulu Manisa’da parasız yatılı okudu. Daha sonra askerî liseye gitmek istediyse de ailesinin razı olmaması üzerine Balıkesir Lisesi’ne kaydoldu. İlk yılında sınıfta kaldı. Eğitiminin yarım kalmaması için ailesi İstanbul’a göç etti. Yazıldığı Kadıköy Lisesi’nde birinci yılı tamamlamasının ardından girdiği askerî lise sınavlarında başarılı oldu. Öğrenimine Topkapı’daki Maltepe Askerî Lisesi’nde devam etti. Bu liseyi 1936’da, Harp Okulu’nu topçu asteğmen olarak 1938’de bitirdi ve ertesi yıl teğmenliğe yükseldi. Topçu Atış Okulu’ndaki öğrenimini 1940’ta tamamladı. Ağustos 1942’de üsteğmenliğe terfi etti. II. Dünya Savaşı yıllarında Trakya’da görev yaptı. 27 Mayıs 1944’te Alaşehirli Sekine Hanım’la evlendi ve bu evlilikten üç kızı doğdu. 1946’da kaydolduğu Harp Akademisi’nden 1949’da mezun oldu, ardından kurmay yüzbaşılığa yükseldi (1950). Genelkurmay Eğitim Şubesi Kısım Âmirliği’nde çalıştı (1952-1956). Napoli’de yapılan NATO manevra ve tatbikatları toplantıları ile eğitim toplantılarına katıldı. 7 Mayıs 1957’de babası vefat etti. Yarbaylığa terfi ettikten sonra İstanbul’a tayin edildi ve Birinci Ordu Harekât Dairesi başkan yardımcılığına getirildi. Kara Harp Akademisi’nde öğretmenlik yaptı. Eşinin yönlendirmesiyle Kore’ye gitmek için başvuruda bulundu. 1958-1959’da 9. Kore Türk Tugayı’nda önce Harekât ve Eğitim şube müdürlüğü, ardından kurmay başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Buradaki başarılı çalışmalarından dolayı bir yıllık kıdem terfisi alarak devre arkadaşlarının önüne geçti. Bu terfi onun ileriki hayatında Kara Kuvvetleri komutanı ve Genelkurmay başkanı olmasında önemli rol oynamıştır. 27 Mayıs 1960 İhtilâli sırasında Ordu Donatım Okulu kurmay başkanlığı görevindeydi. Sosyal demokrat görüşleriyle bilinen Evren 27 Mayıs’ı destekledi, fakat rütbe disiplinine uyulmadığından benimsemedi. Müdahaleden sonra kurulan Millî Birlik Komitesi bütün subayları A, B ve C diye sınıflandırmıştı. A kategorisine giren Evren, Konya’da İkinci Ordu Harekât Eğitim başkanlığına tayin edildi. Muş’taki 227. Piyade Alay komutanlığı görevine yollanınca (1961) bir ara istifa etmeyi düşündüyse de arkadaşlarının tavsiyesiyle bundan vazgeçti. Ardından Erzurum’daki 9. Kolordu kurmay başkanlığı ile Kara Kuvvetleri Okullar Dairesi başkanlığı görevlerinde bulundu. Okullar Dairesi’ndeki vazifesi esnasında 21 Mayıs 1963 tarihinde ortaya çıkan Talat Aydemir olayı yüzünden yüzlerce Harbiyeli’nin okulla ilişiği kesildi. Erzurum’daki Üçüncü Ordu Karargâhı Erzincan’a taşındığından Erzincan Askerî Lisesi kapatıldı.Yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.