II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) Yeni Babil Kralı

II. Nebukadnezar (AkatçaNabu-kudurri-usur, ArapçaBuhtunnasr), MÖ 605-562 yılları arasında hüküm süren Babil kralı.

II. Nebukadnezzar, Yeni Babil İmparatorluğu‘nun kurucusu ve Keldâni hanedanının ilk kralı Nabopolassar’ın oğludur. Babası döneminde Asurlular‘a karşı ilerleyişini sürdüren orduda görev almıştır. Asurlularla ittifak kuran Mısır firavunu II. Necho‘yu Karkamış Savaşı’nda yenilgiye uğratan Nebukadnezar, ilerleyişini sürdürerek Suriye ve Filistin topraklarını hakimiyet altına aldı. Babasının ölümü üzerine Babil’e dönerek kral oldu. Hükümdarlığının ilk yıllarında çeşitli seferler yaparak hakimiyetini arttırmış ve  601’de Mısır üzerine harekete geçmiştir. Babil krallığına bağlı olan Yahuda devletinin isyan etmesi üzerine Kudüs’ü MÖ 597 yılında ele geçirdi. Kudüs halkının yeniden isyan etmesi üzerine  586 yılında Kudüs‘ü yeniden ele geçiren Nebukadnezar tarafından, şehir ile Süleyman Mabedi de yıktırıldı. Yahuda Krallığı’nı yıktıktan sonra Nebukadnezar  574’te Tyr şehir krallığını kendine bağladı.  567‘de Mısır’a yeni bir sefer daha yapan Nebukadnezar MÖ 562’de krallığı oğlu Amel-Marduk’a bırakarak ölmüştür.

Tapınaklar, yollar, sulama kanallarının yanı sıra eşinin adına Babil’in Asma Bahçeleri‘ni inşa ettirdiği söylenen II. Nebukadnezar Yeni Babil İmparatorluğu‘nun sınırlarını Suriye‘den Mısır‘a dek genişletmiştir. Kudüs‘ü ele geçirerek (MÖ 587) Yahudileri bölgeden sürmüştür. İştar Kapısı da onun döneminde yapıldı. Yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.