Nabopolassar (MÖ. 626-605) Yeni Babil İmparatorluğu’nun kurucusu ve Keldâni hanedanının ilk kralı.

Nabopolassar bir olduğu Chaldean kral Babil ve Neo Assur İmparatorluğu’nun yıkılışında merkezi bir figür .  Asur kralı Aşurbanipal’in ölümüMÖ 627 civarında siyasi istikrarsızlıkla sonuçlandı. M.Ö. 626’da Nabopolassar’ın altında yerli bir hanedan ortaya çıktı. Babil’i başkent yaptı ve yaklaşık yirmi yıllığına (MÖ 626-605) Babylonia’da hüküm sürdü. Neo-Babil İmparatorluğu’nu kurmasıyla alacaklıdır . MÖ 616’ya kadar Nabopolassar tüm alanı kendi yönetimi altında birleştirmişti. 

Nabopolassar ile bir ittifak kurdu Siyaksares ait Medler Asuri ve onların Mısırlı müttefiklerini yüzleşmek için. M.Ö 615’te Nippur’u ele geçirmişti.  Daha sonra, Ashur kentini kuşatmakta olan Medlere yardım etmeleri için güçlerini yönetti , ancak Babil ordusu, kent düşene kadar savaş alanına ulaşmadı. 

Ninova

Asur iç çekişme ve etkisiz kuralla zayıflamış, Babilliler ve direnmeye edemedi MedleriSüryani sermayesini görevden almak birleşmiş kim Nineveh 612 M.Ö..  Nineveh Savaşı’nda uzun süre devam eden bir kuşatmanın ardından Nabopolassar şehri kontrol altına aldı. Ashur-uballit II Asur kraliyet ailesinin bir üyesidir ve oldu tartan orduda (genel). Kardeşi olabilir ve muhtemelen Nineveh’in düşüşü sırasında ölen Sin-shar-ishkun’dan sonra kral oldu .

Harran

II. Aşur uballit, Suriye’nin kuzeyindeki Harran kentinde askerlerini topladı . Ertesi yıl Babilliler Harran bölgesini yağmaladılar  ve M.Ö 610’da Nabopolassar şehri ele geçirdi.  MÖ 609’un baharında, Mısırlı Necho II Asurlulara yardım etmek için oldukça büyük bir güç oluşturdu. Başta paralı askerlerden oluşan büyük bir ordunun başında Necho, kıyıdaki Akdeniz filosunun desteklediği kıyı Via Maris’i Suriye’ye götürdü . Güneyde büyük Jezreel Vadisi’ne inen tepelerin sırtını geçmeye hazırdı , ama yolunu Yahuda Krallığı ordusu tarafından engellendi . Onların kralı Josiah , Babilliler tarafını tutarak onun ilerlemesini engellemek için çalıştı Megiddo Savaşı şiddetli savaşların yaşandığı ve Josiah öldürüldü. Necho devam etti ve Ashur-uballit ile güçlerini birleştirdi, Fırat’ı geçtive Harran’a kuşattı. Harran’ı yakalayamadıkları için kuzey Suriye’ye çekildiler. M.Ö 605’te Nabopolassar’ın oğlu, taht prensi Nebuchadnezzar, Necho ile ve Carchemish Muharebesinde Asur ordusunun kalıntılarını savaştı . Onun kaç ay içinde tahttan indirilmesinden 605 M.Ö., Nabopolassar yaş yaklaşık 53 yıldır doğal nedenlerden öldü ve Buhtunnasr tahta sabitlemek için Babil’e aceleyle.  Nabopolassar’ın hükümdarlığı döneminde, oğlu Nebuchadnezzar II’nin saltanatında devam edecek olan Neo-Babil yapı projelerinde bir patlama oldu . Hemen hemen tüm eski hanedanlık kentlerinde tapınaklar ve ziggratlar onarılmış ya da yeniden inşa edilmiş, Babil ise geniş ve yükseltilmiş ve çevrelenmiş kale duvarı duvarlarından oluşan bir çift enceinte ya da tahkimat hattı ile çevrelenmiştir . Nebuchadnezzar II’nin ilk sözü, Marduk tapınağının restorasyonunda bir işçi olduğunu söyleyen Nabopolassar’ın kayıtlarından geliyor .  Irak, Bağdat’ta 1921’de bulunan bir silindir Nabopolassar’a aittir. Orada son derece dindar bir dindar olarak tanımlandı ve “tapınakları ve ayinlerinin tam performansını aradı” diye tanımladı. Başarısını Shazu’ya (Marduk ile ilgili isimlerden biri) bağlar . Yazıt boyunca, Nabopolassar en büyük askeri fetihlerini anlatıyor ve kendisini Marduk ve diğer tanrılara teslim ediyor. Yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.