Sırp İmparatorluğu (1346-1371)

Sırp İmparatorluğu ( Sırpça : Српско Царство; Srpsko Carstvo ) 14. yüzyılda Balkan Yarımadası ‘nda Orta Çağ ‘ da var olan Sırbistan Krallığı’ndan sonra imparatorluktur. Sırp İmparatorluğu, 1346’dan 1371’e kadar varlığını sürdürüyor ve o zamanlardaki en büyük devletlerden alıyor.

Tarihi

Stefan Dušan , Sırbistan kralı olarak tahta çıkmadan önce, Sırp ordusu ile birlikte Bulgar Krallığı’nı ağır bir yenilgiye uğratarak yetenekli bir savaş lideri olduğunu düşünüyor. Babası iyi bir yönetici olması için Dušan, Sırbistan’daki soyluların olması babasını tahttan indirmiş ve babasının boğulmasını emretmiştir. Sırp devletinin sınırlarının en geniş olduğu zaman 14. yüzyılın ortalarında, Stefan Dušan ‘un hükümdarlığı zamanındadır. Stefan Dušan, kendini 1345 yılında Serez ‘de imparator (çar) ilan ediyor. 16 Nisan 1346 tarihinde, Bulgar Patrik Simeon ve Ohri Başpiskoposu Nicholas’ın zamanında, yeni tarihinde Sırbistan Ortodoks Kilisesi Patriki II. Joanikie tarafından ” Sırplar ve Yunanların Çarı ” olarak Üsküp ‘te taç giymiştir. Stefan Dušan daha sonraları kendini Sırbistan ve Romanya’nın imparatoru ve autokratoru olarak tanımlamış veBizans ‘da varisi olmak ist istiyoruz. [1] [2] Ayrıca Stefan Dušan , Dušanov Zakonik (Dušan Kanunnamesi, 1349) ‘ çıkartıldı . Bu da Avrupa devletleri arasında benzersiz bir başarıdır. İmparator Dušan, yeni ticaret yolları açarak devletin ekonomisini geliştirmiştir. Sırp İmparatorluğu sürekli gelişmiş, Avrupa’daki en gelişmiş ülke ve kültürlerden biri haline geldi. Sırbistan’ın en önemli Orta Çağındaki sanat eserlerini bir kısmı bulandı. Bunlar içinde en önemli Aziz Sava Nomocanonu’dur. İmparator Stefan Dušan, Sırbistan’ın topraklarını ikiye katlanmıştır. Bizans topraklarında güneyde pahasına, güneydoğuda ve doğuda genişletildi. 1355 yılında öldükten sonra yerine oğlu V. Stefan Uroš geçmiştir. V. Stefan Uroš güçsüz bir liderdir. Ne düşmanlarının saldırısını püskürtebilmiş, ne de soyluların bağımsızlığını durdurabilmiştir. Sırpsındığı Savaşı ‘nda Sırp soylularının Türkler tarafından öldürüleceği halde, Aralık 1371 ‘ de V. Stefan Uroš ölüldü. V. Stefan Uroš çocuğu olmadığı için varisi de olmamıştır. Aynı yıl Lazar Hrebelyanoviç , Sırbistan’ın yönetimini ele geçirerek Sırbistan Prensliği ‘ni kurmuştur.Yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.