Nippur, Sümer Kent Devleti

Nippur (bugünde Niffer ya da Nuffar), Irak ‘ın güneydoğu kesiminde antik kent.Bir devlet merkezi olmamakla birlikte, Mezopotamya ‘ dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır.

Sümer efsanelerine göre Tanrı Enlil (Akad dilinde Bel) bu kentte yaşamıştı. Nippur’da toplanan tanrılar meclisinin kararlarını insanlara bildiren Enlil, aynı zamanda gücün de temsilcisiydi. Nippur’da yaratmıştı Enlil insanı Bir başka inanca göre. Ülkeyi ele geçiren onu kral, Enlil’in kutsal yönetme gücüne sahip olabilmek için törenler yapıyor kendini kutsamaya çalışırdı. Bu yönde, Mezopotamya’yı hangi hanedan yönetirse yönetsin, Nippur ve kentteki Enlil Tapınağı kutsallığını korumdu. Amerikalı uzmanlar Mezopotamya ‘daki ilk arkeolojik kazılarını 1889-1900 arasında Nippur’da yürüttüler; 1948’de bu çalışma yeniden döndüler. Sümer tabletleri nedeniyle bu yöreye kâtipler mahallesi adı verildi. Nippur kazıları, Sümer yazdığı ile ilgili bilgiler temel kaynağını oluşturdu. 1990’daki kazılarda Şifa Tanrıçası Bau’ya (Gula) adanmış büyük bir tapınağa rastlandı. MIN 2500’de bugün yıkıntılarının kapladığı alana yayılmış olduğu ve surlarıyla çevrelenmiş san. Daha sonra Ur’un 3. sülalesinin ilk kralı Ur-Nammu (MÖ 2112-2095) Enlil Tapınağı’nı bugünkü biçimine getirdi, duvarlarla çevrili bir avluda bir ziggurat ve tapınak yaptırdı. Enlil Tapınağı’yla duvar duvarlarının üstüne daha sonraları Bölüm yapıları kuruldu. MS 3. yüzyılda gerileyen kent, 12. ya da 13. yüzyılda tümüyle terk edildi. Kaynak yazının devamı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.