İran Kronolojisi

İran (Akhamenit) Medeniyeti (MÖ:3.000)
 1. Pişdâdî Hanedanı
 2. Keyânî Hanedanı
 3. Elam MÖ. 3000 
 4. Akad İmparatorluğu MÖ. 2334-MÖ. 2150 
  1. Sargon (Akad kralı) (MÖ 2334 – MÖ 2279
  2. İştar, Akad mitolojisinde bir tanrıçadır.
 5. Kassitler MÖ. 1900
 6. Yeni Asur İmparatorluğu MÖ 911-Mö. 619   (Asur İmparatorluğu)
 7. Urartular MÖ.1000-MÖ.600
  1. Urartu Kralı I. Rusa (MÖ.730-ι14)
  2. Urartu Kralı II. Argişti (MÖ. ι14-685)
  3. Urartu Kralı II. Rusa ( MÖ.685-645)
 8. Manna Krallığı MÖ. 900-MÖ. 600
 9. Ahameniş İmparatorluğu MÖ 550-MÖ 330
  1. II. Kiros (590-529) Birinci Pers imparatorluğu olan Ahameniş İmparatorluğu’nun kurucusu.
  2. I. Darius (MÖ:558-486) Ahameniş İmparator
 10. Persler , Pers İmparatorluğu MÖ. 555-334 
  1. ⊗Kroisos ve Kyros’un Savaşı (Mö. 6. yy’ın ortaları) Persler ile Lidyalılar arasındaki savaş.
 11. Med İmparatorluğu MÖ. 678-MÖ. 549
 12. Part İmparatorluğu MÖ. 247-MS. 224
 13. Sasani İmparatorluğu 224-651
  1. Sâsânî Hükümdarı Erdeşîr (226-240)
  2. ⊗Kâdisiye Savaşı (636) Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı.
  3. ⊗Celûlâ Savaşı (24 Kasım 637) Hz. Ömer devrinde Irak’ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.
  4. ⊗Nihâvend Savaşı (642) Müslümanlarla Sâsânî ordusu arasında cereyan eden ve müslümanların zaferiyle sonuçlanan savaş
 14. Safevî Devleti 1501-1736
  1. Şeyh Safiyyüddin Erdebîlî (1252-1334) Safeviyye tarikatının kurucusu
  2. Sadreddîn-i Erdebîlî (…-1392) Safevî Şeyhi
  3. İbrahim (1429-1447) Safevî Şeyhi
  4. Cüneyd-î Safevî (…-1460) Safevî Şeyhi (Şeyh İbrahim’in oğlu)
  5. Şeyh Haydar (1460-1488) Safevî Şeyhi, (Şeyh Cüneyd’in oğlu)
  6. Şah İsmâil (1501-1524) Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı.(Şeyh Haydar’ın oğlu)
 15. Hotakî Hanedanı 1709-1738
 16. Afşar Hanedanı 1736-1796
  1. Afşar Şahı Nâdir Şah (1736-1747)
 17. Talış Hanlığı 1747-1826
 18. Zend Hanedanı 1753-1794
 19. Kaçar Hanedanı 1789-1925
 20. Pehlevî Hanedanı 1925-1979 
 21. İran Geçici Hükûmeti 1979-19179 
 22. İran İslam Cumhuriyeti 1979 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.