Almanya Kronolojisi

Almanya, Almanya Federal Cumhuriyeti
  1. Cermenler,  MÖ.200- MS. 800 
   1. Cermanya
  2. Karolenj İmparatorluğu, 700-800 
   1. Franklar, Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasında büyük rol oynamış bir Cermen boyudur.
   2. Verdun Antlaşması, Karolenj İmparatorluğunun Dindar Ludwig’in üç oğlu arasında paylaşıldığı antlaşmadır.
  3. Doğu Frank Krallığı, Alman Krallığı ‘nın ilk hali. 840-962 
  4. Alman Krallığı, Karolenj İmparatorluğu’nun doğusundaki toprakları içine alan bir devlet. 843-962 
  5. Kutsal Roma İmparatorluğu, Alman Krallığı temelinde olsa da, aslında bir devletçikler bütünü. 962-1806 
   1. Kutsal Roma İmparatoru Sigismund (1368-1437) Macaristan ve Hırvatistan Kralı
    1. ⊗Niğbolu Şavaşı (1396) Kutsal Roma İmparatorluğu-Osmanlı İmparatorluğu
   2. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Karl-Şarlken (1519-1556)
    1. Karlofça Antlaşması (26 Ocak 1699) Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen, Avusturya, Venedik, Lehistan arasında
  6. Ren Konfederasyonu, Birinci Fransız İmparatorluğu’na bağlı Alman krallık ve prensliklerinden oluşan birlik. 1806-1813 
  7. Alman Konfederasyonu, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun boşluğunu doldurmak amacıyla kurulan konfederasyondur. 1815- 1866 
  8. Kuzey Almanya Konfederasyonu, Alman devletlerinin, Prusya önderliğinde kurdukları birlik. 1867- 1871 
   1. Alman Ulusal Birliğinin kuruluşu, (Almanya’nın Birleşmesi) 1871- 1918 
  9. Alman İmparatorluğu, Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin birleşmesiyle oluşan birleşik Alman devleti. 1871- 1918 
   1. Alman Devrimi, I. Dünya Savaşı’nın sonunda Friedrich Ebert önderliğinde anayasal monarşiden parlamenter demokrasiye geçiş sürecidir. 1918-1919 
  10. Weimar Cumhuriyeti, Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayıp Adolf Hitler’e kadar süregelmiş dönem. 1918 1933 
  11. Nazi Almanyası Üçüncü Reich1933-1945 , 
  12. İşgal Almanyası, 1945-1949 
  13. Saar Protektorası 1947-1956 
  14. Batı Almanya, Federal Almanya 1949-1990 
  15. Doğu Almanya, Demokratik Almanya 1949-1990 
  16. Batı Berlin 1949-1990 
   1. Alman yeniden birleşmesi, 1990 
  17. Almanya, 1990 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.