İngiltere Kronolojisi

İngiltere, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
  1. Keltler MÖ. 800-MS. 400 
  2. Roma Britanyası
  3. Britanya’da Roma hakimiyetinin sonu 383-410 
  4. Anglosakson İstilası (410-1066)
  5. Angluslar, Anglosaksonları meydana getiren Cermen halkı
  6. Saksonlar, Angluslar ve Jütler ile karıştırarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır.
  7. Jütler 5. yüzyılda Büyük Britanya ‘ yı istila eden Anglus ve Saksonlara katılmışlar
  8. Yedi krallık
  9. Norman İstilası 1066-1154 
  10. İskoçya Krallığı, 843-1707 
   1. İskoçya Kralı Robert Bruce 1. Robert (1274-1329) 
    1. ⊗Bannockburn Muharebesi (23-24 Haziran 1314) İskoç Krallığı ile İngiltere Krallığı arasında yapılan savaş
   2. Stuart Hanedanı 1603-1714 
  11. İngiltere Krallığı 927-1707 
   1. İngiltere Kralı II. Edward (1307-1327)
    1. ⊗Bannockburn Muharebesi (23-24 Haziran 1314) İskoç Krallığı ile İngiltere Krallığı arasında yapılan savaş
   2. Plantagenet Hanedanı (1154-1485)
    1. Lancaster Hanedanı (1399-1471)
   3. York Hanedanı (1461-1485)
   4. Tudor Hanedanı (1485-1603)
   5. Stuart Hanedanı (1603-1714)
   6. Taçların birleşmesi (24 Mart 1603)
  12. İrlanda Krallığı 1542-1801 
  13. Büyük Britanya Krallığı 1707-1801 
   1. ⊗Kûtül‘amâre Zaferi (29 Nisan 1916) Osmanlı-İngiliz Savaşı
   2. Birleşme Yasası, (1 Mayıs 1707)
  14. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı, 1801-1922
   1. Napolyon Savaşları (18 May 1803-20 Kas 1815)
   2. Victoria devri (1837-1901)
   3. I. Dünya Savaşı (28 Temmuz 1914-11 Kasım 1918), İrlanda’nın bölünmesi
   4. İngiliz-İrlanda Antlaşması, (6 Aralık 1922)
  15. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 1922 
  16. Özgür İrlanda Devleti 1922-1937
   1. İrlanda, 1937 
    1. İrlandalılar, Keltlerin devamı
   2. İskoçya, Büyük Britanya’da Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri 
    1. İskoçlar, Keltlerin devamı.
   3. Galler, Büyük Britanya’da Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri.
    1. Galliler, Keltlerin devamı.
   4. İngiltere, Büyük Britanya’da Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri
    1. İngilizler, Cermen halklarının devamı.
   5. İngiliz Milletler Topluluğu, Britanya İmparatorluğu’nun (37 ülke), günümüzdede Birleşik Krallığın parçası olan (16 ülke) devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyondur.
   6. Büyük Britanya, İngiltere, Galler ve İskoçya’nın bulunduğu Birleşik Krallık’a bağlı ada.
   7. II. Dünya Savaşı (1939-1945)
   8. Avrupa Birliği’nden ayrılması, (31 Ocak 2020)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.