Rusya Kronolojisi

Rusya Federasyonu
  1. Kiev Knezliği, İsveçli Vikingler (iskandinavlar) 882-1240 
   1. Rus kimliği, Slav kabileleri ile Normanların karışması sonucu, Kiev Knezliği döneminde ortaya çıkmıştır.
  2. Vladimir-Suzdal Knezliği 1157-1331 
  3. Moskova Knezliği 1340-1547 
  4. Rusya Çarlığı 1547-1721 
   1. Korkunç İvan (IV. İvan) (16.01.1547–28.03.1584) Rus Çarı  
   2. I. Fyodor (Teodor) İvanoviç (1584-1598) Rus Çarı
   3. Boris Fyodoroviç Godunov (1598-1605) Rus Çarı  
   4. I. Petro veya Büyük Petro (1682-1721) Rusya Çarı
  5. Rus İmparatorluğu, 1721-1917 
   1. Rusya Çarı I. Petro veya Büyük Petro (1721-1725)
   2. Rusya Çariçesi I. Katerina (1725-1727)
   3. Rus İmparatoru I. Nikolay (1825-1855)
    1. ⊗Kırım Savaşı (4 Ekim1853-30 Mart 1856) Osmanlı-Rus savaşıdır.
   4. Rus İmparatoru II. Aleksandr (1855-1881)
    1. ⊗Doksanüç Harbi (1877-1878) Osmanlı-Rus savaşı.
  6. Rus Cumhuriyeti 1917 (15 Mart-7 Kasım) 
  7. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1917-1922
  8. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1922-199

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.