Selçuklu Kronolojisi

 1. Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
  1. Selçuk Bey (900-1007)Selçuklu hânedanının atası 
  2. Çağrı Bey (990-1059) Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından. 
   1. ⊗Dandanakan Savaşı (1040) Selçuklular ile Gazneliler arasında cereyan eden ve Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan savaş.
  3. Tuğrul Bey (1040-1063) Büyük Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarı.
  4. Alparslan (1029-1072) Büyük Selçuklu Sultanı
   1. ⊗Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071
  5. Melikşah (1055-1092) Büyük Selçuklu Sultanı
  6. Berkyaruk (1092-1104) Büyük Selçuklu hükümdarı.
  7. Muhammed Tapar (1105-1118) Büyük Selçuklu hükümdarı.
  8. Sencer (1118-1157) Son büyük Selçuklu hükümdarı .
  9. ℘Kâşgarlı Mahmud (1038-1105)
 2. Anadolu Selçuklu Devleti (1060–1308)
  1. Süleyman Şah (1075 – 1086) Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı 
  2. I. Kılıcarslan (1092-1107) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  3. I. Mesud (1116-1155) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
  4. II. Kılıcarslan (1155-1192) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  5. I. Keyhusrev (1192-1196) Anadolu Selçuklu Sultanı
  6. II. Süleyman Şah (1196-1204) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  7. I. Keykâvus (1211-1220) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  8. Keykubad I (Alâeddin) (1220-1237) (Anadolu Selçuklu Sultanı
   1. ⊗Yassı Çemen Savaşı (1230) Anadolu Selçuklu Devleti-Harzemşahlar
  9. II. Keyhüsrev (1237-1246) Anadolu Selçuklu Sultanı.
   1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş.
  10. II Keykâvus (İzzeddin) Anadolu Selçuklu Sultanı (1246-1249 müstakil, 1249-1262 müşterek saltanat)
  11. II. Keykubad (1249-1254) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  12. IV. Kılıçarslan (1249-1254, 1257-1266) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  13. III. Keyhüsrev (1266-1282) Anadolu Selçuklu Sultanı.
  14. II. Mesud (1282-1296, 1302-1308) Anadolu Selçuklu Hükümdarı.
  15. III. Keykubad (1298-1302) Anadolu Selçuklu Sultanı.
 3. Suriye Selçukluları (1079-1117)
  1. Tacüddevle Tutuş (1079-1095)
  2. Rıdvan (1095-1113)
  3. Alp Arslan el-Ahras (1113-1114)
  4. Sultanşah (1114-1117)
  5. Dükak (1095-1104)
  6. II. Tutuş (1104)
  7. Muhiddin Bektaş (1104)
 4. Irak Selçuklu Devleti 1118-1194
  1. Mahmûd b. Muhammed Tapar (1118-1131) Irak Selçukluları’nın ilk hükümdarı.
  2. Tuğrul I (1132-1134) Irak Selçuklu hükümdarı .
  3. Mes‘ûd b. Muhammed Tapar (1134-1152) Irak Selçuklu hükümdarı.
  4. Muhammed b. Mahmûd (1153-1159) Irak Selçuklu hükümdarı.
  5. Arslanşah b. Tuğrul (1160-1177) Irak Selçuklu hükümdarı.
  6. Tuğrul II (1177-1194) Irak Selçuklu Devleti’nin son hükümdarı.
 5. Anadolu beylikleri, Osmanoğlu Beyliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.