Anadolu Kronolojisi

 1. Anadolu Tarihi
  1. Troya (MÖ. 3000-MÖ. 700)
  2. Hattiler (MÖ. 2500-MÖ.2000)
  3. Akad İmparatorluğu (MÖ. 2400-MÖ.2150)
  4. Luviler (MÖ. 2300-MÖ. 1400)
  5. Eski Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ.1378)
  6. Asurlular (MÖ. 1950-MÖ.1750)
  7. Akalar (Homeros) (MÖ. 1700-MÖ. 1300)
  8. Kizzuvatna (MÖ. 1650-MÖ. 1450)
  9. Hititler (MÖ. 1680-MÖ. 1220)
   1. Hitit Kralı Muvattali (M.Ö. 1315 – 1282)
    1. ⊗Kadeş Savaşı (MÖ. 1274-Mayıs) Mısır Yeni Krallık-Hitit İmparatorluğu
  10. Arzava (MÖ. 1500-MÖ. 1320)
  11. Mitanni (MÖ. 1500-MÖ. 1300)
  12. Hayasa-Azzi (MÖ. 1500-MÖ. 1290)
  13. Likya (MÖ. 1450-MÖ. 350)
  14. Orta Asur İmparatorluğu (MÖ. 1392-MÖ. 934)
  15. Assuva (MÖ. 1300-MÖ. 1250
  16. Diaohi (MÖ. 1200- MÖ. 800)
  17. Geç Hititler (MÖ. 1200-MÖ. 800)
  18. Frigya (MÖ.1200-MÖ. 700)
  19. Karya (MÖ.1150-MÖ. 547)
  20. Dor Heksapolisi (MÖ. 1100-MÖ. 560)
  21. Aiolis (MÖ. 1000-MÖ.560)
  22. Tuvana (MÖ.1000-700)
   1. Kral Warpalavas
  23. İyonya (MÖ. 1000-MÖ.545)
  24. Yeni Asur İmparatorluğu (MÖ. 911-MÖ.609)
  25. Urartu (MÖ. 859-MÖ. 595/585)
  26. Lidya (MÖ. 685-MÖ. 547)
   1. ⊗Kroisos ve Kyros’un Savaşı (Mö. 6. yy’ın ortaları) Persler ile Lidyalılar arasındaki savaş.
  27. Med İmparatorluğu (MÖ. 678-MÖ. 549)
  28. Yeni Babil İmparatorluğu (MÖ. 626-MÖ. 539)
  29. Ahameniş İmparatorluğu (MÖ. 559-MÖ. 331)
  30. Makedonya Krallığı (MÖ. 334-MÖ. 301)
  31. Kapadokya Krallığı (MÖ. 322-MÖ. 130)
  32. Antigonlar (MÖ. 306-MÖ. 168)
  33. Seleukos İmparatorluğu (MÖ. 305-MÖ. 64)
  34. Ptolemaios Krallığı (MÖ. 305-MÖ. 30)
  35. Pontus Krallığı (MÖ. 302-MÖ. 64)
  36. Bitinya (MÖ. 297-MÖ. 74)
  37. Pergamon Krallığı (MÖ. 282-MÖ. 129)
  38. Galatya (MÖ. 281-MÖ. 64)
  39. Part İmparatorluğu (MÖ 247-MS 224)
  40. Ermenistan Krallığı (MÖ. 190-MS. 428)
  41. Roma Cumhuriyeti (MÖ 133-27)
  42. Kommagene Krallığı (MÖ 163-MS 72)
  43. Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 330)
  44. Sasani İmparatorluğu (MS 224-651)
  45. Bizans İmparatorluğu (330-1453)
  46. Râşidîn Halifeliği (637-656)
  47. Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1037-1194)
  48. Dânişmendliler (1071-1178)
  49. Anadolu beylikleri (1081-1423)
  50. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1307)
  51. Kilikya Ermeni Krallığı (1078-1375)
  52. Urfa Kontluğu (1098-1150)
  53. Artuklular (1101-1409)
  54. Trabzon İmparatorluğu (1204-1461)
  55. İznik İmparatorluğu (1204-1261)
  56. Latin İmparatorluğu (1204-1261)
  57. İlhanlılar (1256-1335)
  58. Karakoyunlular (1375-1468)
  59. Akkoyunlular (1378-1501)
  60. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)
  61. Millî Mücadele (1919-1922)
  62. Ankara Hükûmeti (1920-1923)
  63. Türkiye Cumhuriyeti (1923-günümüz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.