Mezopotamya Kronolojisi

 1. Mezopotamya
  1. Sümerler (MÖ. 4000-MÖ. 2000)
   1. Uruk, Sümer Kent Devleti.
    1. Uruk Kralı Utu-hegal
    2. Uruk Kralı Gılgamış
    3. Uruk Tanrısı Anu.
   2. Lagaş, Sümer Kent Devleti
    1. Lagaş Prensi Gudea (MÖ 2120)
    2. Lagaş Kralı Ur-Nanshe
    3. Lagaş Kralı Lugalanda
    4. Lagaş Prensi Akurgal (MÖ 2500)
    5. Lagaş Tanrısı Ningirsu
   3. Eridu, Sümer Kent Devleti.
    1. Eridu Tanrısı Enki
    2. Eridu Kralı Adapa.
   4. Nippur, Sümer Kent Devleti
    1. Nippur Tanrısı Enlil, Bel ya da Belum.
   5. Kiş, Sümer Kent Devleti
    1. Kiş Tanrısı Zababa
   6. Ur, Sümer Kent Devleti
    1. Ur Tanrısı Nanna, Sin.
  2. Enkidu, Sümer mitolojisinde bir karakter.
 2. Akad İmparatorluğu (MÖ 2334-MÖ 2150)
 3. Gutiler (MÖ. 3000-MÖ. 1300)
 4. Amoriler (MÖ. 2000-MÖ. 1600)
 5. Babil İmparatorluğu (MÖ.1894-MÖ. 539)
  1. Babil Kralı Hammurabi (M.Ö: 1810-1750)
  2. Sin, Ay tanrısı.
  3. Yeni Babil İmparatorluğu MÖ. 626-539 
  4. Nabopolassar (MÖ. 626-605) Yeni Babil İmparatorluğu’nun kurucusu ve Keldâni hanedanının ilk kralı.
  5. II. Nebukadnezar (MÖ 605-562) Yeni Babil Kralı
 6. Asur İmparatorluğu (MÖ. 2025-MÖ. 612)
  1. Asur Kralı Asurbanipal (MÖ 668–627)
  2. AsurKralı II. Sargon
 7. Elam Krallığı (MÖ 3.000-MÖ 646)
 8. Kassitler (MÖ.1700)
 9. Hurri Devleti (MÖ. 3000-MÖ. 700)
 10. Mitanniler (MÖ. 1500-MÖ.1300)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir