Moğol Kronolojisi

 1. Moğollar 1911
  1. Karahoca Uygur Krallığı (991-1209)
  2. Karahıtaylar (1130-1211)
  3. Moğol İmparatorluğu (1206-1368)
   1. Cengiz Han (1206-1227) Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
   2. Ögedey Han (1229-1241) Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı.
   3. Töregene Hatun (1241-1246) Ögeday Han’ın eşi, Moğol Hükümdarı.
    1. Kösedağ Savaşı (1243) Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş
  4. Kubilay Hanlığı, Yuan Hanedanı (1271-1368)
  5. Altın Orda Devleti (1242-1502)
   1. Altın Orda Hanı Batu Han (1227-1256) Altın Orda Hanlığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı
   2. Altın Orda Hanı Berke Han (1256-1266) 
   3. Babaîlik (1240) Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu’da Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî-tasavvufî hareket.
  6. Çağatay Hanlığı (1227-1347)
  7. İlhanlılar (1256-1336)
   1. İlhanlı Hükümdarı Hülagû (1256-1265) İlhanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı
   2. Ebû Said Bahadır Han (1317-1335) İlhanlı hükümdarı.
  8. Kuzey Yuan Hanedanı (1368-1635)
  9. Kazan Hanlığı (1438-1552)
  10. Astrahan Hanlığı (1446-1556)
  11. Kırım Hanlığı (1441-1783)
  12. Sibir Hanlığı (1464-1598)
  13. Nogay Ordası (1398-1642)
  14. Doğu Çağatay Hanlığı (1347-1570)
  15. Timurlular (1370-1507)
  16. Celâyir Sultanlığı (1340-1432)
   1. Hasan-ı Büzürg (1340-1356) Celâyirliler’in kurucusu ve ilk hükümdarı. 
   2. Ahmed Celâyir (1382-1410) Celâyirliler Devleti hükümdarı.
  17. Babür İmparatorluğu (1526-1858)
  18. Moğolistan (1911-günümüz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.