Sırbistan Kronolojisi

 1. Sırbistan Cumhuriyeti
  1. Sırbistan Krallığı (Orta Çağ) (1217-1346)
  2. Sırp İmparatorluğu (1346-1371)
  3. Sırbistan Prensliği (Orta Çağ) (1371-1403)
  4. Sırp Despotluğu (1403-1500)
  5. Osmanlı İmparatorluğu Semendire Sancağı (1459–1817)
  6. Osmanlı İmparatorluğu Sirem Sancağı (1541–1699)
  7. Osmanlı İmparatorluğu Kosava Vilayeti (1877–1913)
  8. Osmanlı İmparatorluğu Yeni Pazar Sancağı (1864–1913)
  9. Sırbistan (Habsburg) (1718-1739)
  10. Sırbistan Prensliği (1817-1882)
  11. Sırbistan Krallığı (1882-1918)
   1. ⊗Balkan Savaşı (8 Ekim 1912-29 Eylül 1913) Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş
  12. Yugoslavya Krallığı (1918-1945)
  13. Sırbistan (1941-1944)
  14. Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti (1945-1990)
  15. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (1992-2003)
  16. Sırbistan-Karadağ (2003-2006)
  17. Sırbistan Cumhuriyeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir